chaozhou

บทเรียนวิชาภาษาแต้จิ๋วขั้นพื้นฐาน

 1. รู้จักกับแต้จิ๋ว ชาวแต้จิ๋วและเมืองแต้จิ๋ว
 2. เพ็งอิมและการออกเสียงแต้จิ๋ว 潮语拼音
 3. ทักทาย 问候
 4. แนะนำให้รู้จักกัน 介绍
 5. การหางาน 找工作
 6. การพูดคุยแลกเปลี่ยน 聊天
 7. ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง 亲友
 8. ตัวเลข 数字
 9. ไปเป็นแขก 作客
 10. อาหารการกิน 饮食
 11. ธรรมเนียม 习俗
 12. ถามทาง 纹路
 13. โดยสารรถ 乘车
 14. ซื้อของ 购物
 15. แลกเปลี่ยน 交际
 16. ไปรษณีย์ 邮局
 17. ธนาคาร 银行
 18. ท่องเที่ยว 旅游
 19. ไปหาหมอ 看病
 20. ดูหนัง 影视
 21. การออกกำลังกาย 体育
 22. การอวยพร 庆祝

ศัพท์หมวดแต้จิ๋ว

สำนวนสุภาษิต - วลีที่ใช้บ่อย