ลำดับขีดอักษร:串【chuàn】

หมวดอักษร: 丨

ความหมายปัจจุบัน :

串 [chuàn] พวง –> 烤肉串 [kǎoròuchuàn] ย่างบาร์บีคิว, 钥匙串 [yàoshichuàn] พวงกุญแจ, 葡萄串 [pútáochuàn] พวงองุ่น

พัฒนาการตัวอักษร :chuàn
多个同类东西连贯在一起:串讲。贯串。
连贯起来的东西:串珠。串铃。
错误地连接:串行(h俷g )。串味。串换。
互相勾通、勾结:串气。串供。串通一气。
由这里到那里走动:串乡。串门儿。
扮演戏剧角色:串演。客串。
量词,用于连贯起来的东西:一串儿葡萄。
笔画数:7;
部首:丨;
笔顺编号:2512512
笔顺:竖折横竖折横竖

chuàn
【动】
将物品连贯在一起。亦指连贯而成的物品〖stringtogether〗。如:串珠子;钱串;串鼓儿(货郎鼓);串月(苏州石湖桥下月影成串的奇观)
勾结〖做坏事〗〖gangupon;conspire〗。如:串诈(合谋诈骗);串哄(结伙儿胡闹;起哄);串拐(拐骗)
交错连接〖cross〗。如:电话串线;看书串行;串票(旧时征收钱粮后由官方发给的收据)
走;到别人家走动〖walk;payavisitto〗。如:串店(出入旅店);走村串寨;串花家(逛妓院)
担任戏曲角色〖play〗。如:客串;串座(挨着座位卖唱)

chuàn
【量】
穿在绳上的一组东西,尤指穿满的一串〖string〗。如:一串洋葱;一串鱼
另见guàn
串并联
chuàn-bìnglián
〖series-parallelconnection;seriesmultiple〗管路或电路元件的一种排列,其中两个或多个元件的并联组又串联地连接起来
串供
chuàngòng
〖actincollusiontomakeeachother’sconfessionstally〗同案犯人互相串通,编造口供
串户
chuànhù
〖visitonehouseafteranother〗即挨家串门
走村串户
串话
chuànhuà
〖crosstalk〗在电话受话器中听到的由附近的电话线路感应产生的说话声
串换
chuànhuàn
〖exchange〗互换
串换座次
串讲
chuànjiǎng
〖construe〗逐字逐句地讲解课文或把整篇著作内容连贯起来概括讲述
串联
chuànlián
〖seriesconnection〗∶电路中的元件或部件排列得使电流全部通过每一部件或元件而不分流
〖establishties;contact〗∶逐个地联系
串门子
chuànménzi
〖callonone’sneighbors;callatsb.’shome〗到别人家里去走动,聊天
不做饭,不做针线,光串门子,到老算个什么
也说“串门儿”
串骗
chuànpiàn
〖gangup〗串通起来诈骗
串气
chuànqì
〖colludewith〗∶相通串连,合成一气;暗中勾结,互相配合
〖visceralherniation〗∶疝气的俗称
串亲戚
chuànqīnqi
〖govisitingone’srelatives〗去亲戚家看望
串通
chuàntōng
〖colludewith;gangup〗∶互相配合,彼此勾结
串通一气
〖contact〗∶串联;联系
串戏
chuànxì
〖playapartin〗演戏,特指非职业演员扮演戏曲角色
串演
chuànyǎn
〖play(act)theroleof〗饰演,在剧中担任一个或多个角色
串子
chuànzi
〖astringof〗连贯起来的东西
钱串子

guàn
【名】
习惯〖habit〗
宗军人串噉粗食。——《南史·宗悫传》
又如:串用(惯用);串习(习惯)
亲近的人〖peopleonintimateterms〗
团歌遂成赋,聊用布亲串。——晋·谢惠连《秋怀》
又如:亲串;戚串

guàn
【动】
亲近,巴结。也作串昵〖fawnon〗
文静数履军陷阵,以才自进,而寂专用串昵显。——《新唐书》
相谑,戏谑〖joke〗。如:串狎(戏谑)
另见chuàn

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LL 緃(中)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄢˋ

拼音 พินอิน:

– chuàn

前缀: 中=[体]中间。

字身: 中=[体]中间。

字源: 象形-甲骨文

字意: [用]象有物连贯其中之形。

体:

一串: 中空之物以线连贯者。

用:

串供: 连贯以供。

串骗: 连贯以骗。

串连: 连贯。

串通: 连贯以通,指暗中勾结,使彼此意见、言辞一致。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kroons

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjyenh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : con

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chuang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cyun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cuang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshuan3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwan

韩音 เสียงเกาหลี : goj

越南音 เสียงเวียดนาม : xuyeens

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!