ลำดับขีดอักษร:井【jǐng】

หมวดอักษร: 二

ความหมายปัจจุบัน :

井 [jǐng] บ่อ –>井盐 [jǐngyán] บ่อเกลือ, 井喷 [jǐngpēn] น้ำมันพุ่งขึ้นมาจากบ่อ

พัฒนาการตัวอักษร :jǐng
人工挖成的能取出水的深洞。水井。临渴掘井。
形状像井的:天井。油井。
整齐,有秩序:井然。井井有条。
星名,二十八宿之一。
姓。
笔画数:4;
部首:二;
笔顺编号:1132
笔顺:横横撇竖

jǐng
【名】
(象形。金文字形,外象井口,中间一点表示井里有水。本义:水井)
同本义〖well〗
改邑不改井。——《易·井》
井道。——《易·杂卦》传
宿息井树。——《周礼·野庐氏》。注:“井,共饮食。”
为其井匽。——《周礼·官人》
坐井观天,曰天小者,非天小也。——韩愈《原道》
又如:井池(井口旁储水的小池);井鱼(井中的鱼。比喻见识短浅);井养(井水源源不断,供人饮用。比喻领受别人的好处、恩惠);井华(清早初汲的井水);井干(井上木栏干)
形似水井的坑穴〖sth.intheshapeofawell〗。如:井灶(四川、云南等地煎制井盐的工场);井椁(即椁。因其形方中空似井,故称);井场(钻井采油的工作场地)
井田〖square-fields〗
六里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。——《孟子·滕文公下》
又如:井税(古代田税的一种);井地(即井田);井里制(即井田制);井邑田(即井田);井径(田间小路)
相传古制八家为井。引申为人口聚居地;乡里;家宅〖hometown〗
背井离乡,卧雪眠霜。——马致远《汉宫秋》
又如:井里(邑里,乡里);井庐(古代井田制,八家共一井,因用以指井田和房舍);井曲(里巷;里弄);井屋(农舍,村落)
污水池〖cesspool〗。如:井匽(排除污水秽物的水池和水沟)
比喻法度;条理〖lawandinstitutions〗
井,法也。节也。言法制居人,令节其饮食,无穷竭也。——《风俗通》
井,共德之地也。——《易·系辞》
井井兮其有理也。——《荀子·儒效》
又如:井井(形容整齐,有条理);井井有方(形容有条理、有办法);井井有法(有条理、有法度);井井有绪(井井有序。有条理,有秩序)
井宿〖constellation’sname〗。如:井木犴(星宿名;二十八宿中的井宿,传说是一种像野狗的猛兽);井宿(星宿名。二十八宿中朱鸟七宿的第一宿。也称“东井”、“鹑首”。有星八颗,属双子座);井冠(井宿。因其位于朱雀七宿之首,故称);井星(即井宿);井络(井宿区域;井宿的分野)
市街〖street〗
处商必就市井。——《管子·小筐》
因井为市,故言市井。——《白虎通》
又如:井邑(市井与乡里);井市(做买卖的市街。古代因井为市,故称);井陌(街道);井闾(里井里巷)

jǐng
【动】
汲水于井〖drawwaterfromawell〗
织纺井臼。(井,用如动词;汲井水。)——清·周容《芋老人传》
划定井田〖dividesquare-fields〗
井衍沃。(在肥地上划定井田。)——《左传》

jǐng
【形】
形容整齐〖orderly;neat〗。如:秩序井然;井径(整齐的小路);井井有条
井底之蛙
jǐngdǐzhīwā
〖afroglivingatthebottomofawell-depictingamanofignorance〗身处井底而只看到一小片天的青蛙。比喻见闻狭窄、眼光短浅的人
井冈山
JǐnggāngShān
〖Jinggangshan〗位于江西省西南边境的山区,全境多千米以上山峰,1927年毛泽东在此建根据地
井灌
jǐngguàn
〖wellirrigation〗打井灌溉农田
井架
jǐngjià
〖welltower〗矿井、油井等用来装置天车、支撑钻具等的金属结构架,竖立在井口。井架用于钻井或钻探时也叫“钻塔”
井井有条
jǐngjǐng-yǒutiáo
〖orderliness〗形容整齐不乱,条理分明
他母亲做事井井有条
井孔
jǐngkǒng
〖wellhole〗井的洞、坑或井筒
井口
jǐngkǒu
〖wellhead〗∶井的上顶
政府对井口天然气价格的控制
〖bankhead〗∶上端装卸平台煤矿的入口和最接近的地区(例如地面井口罐笼装卸台或出车台等)
井喷
jǐngpēn
〖wellgush〗钻石油井时地下的高压油、天然气、地下水等受地层压力突然夹带着泥沙从井口喷出的现象
井然
jǐngrán
〖orderly〗形容整齐的样子
井然有序
井然有序
jǐngrán-yǒuxù
〖ingoodorder〗在行动中有秩序有规律的实践表现
只要你做事井然有序,就有办一切事的足够的时间
井绳
jǐngshéng
〖wellrope〗从井里打水用的绳子
一遭被蛇咬,十年怕井绳
井田制
jǐngtiánzhì
〖thesquare-fieldssystem〗中国奴隶社会时期的一种土地制度,把土地划分成许多方块,像“井”字形
井蛙
jǐngwā
〖fronglivingatthebottomofawell〗井底的青蛙,借指见识不广
井蛙不可以语于海者,拘于虚也。——《庄子·秋水》
井位
jǐngwèi
〖awell’sgeographicalposition〗油井、气井等的地理位置
井斜
jǐngxié
〖welldeflection;welldeviation〗〖石油〗∶钻井的倾斜度
井盐
jǐngyán
〖wellsalt〗打井汲取含盐的地下水制成的食盐
井中求火
jǐngzhōng-qiúhuǒ
〖dosth.impossible〗到水井之中求取火源。比喻找错了对象或愚昧不明事理
他如此工作,犹如井中求火

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TT 并(廿)并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄥˇ

拼音 พินอิน:

– jǐng

前缀:

字身:

字源: 象形-甲骨文

字意: [体]象水井之形,为汲水而凿成的深穴。

体:

水井: 有水的深穴。

用:

井然: 有规则状。

因:

果:

组合字: 囲穽阱耕汫

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : skeyx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ciengx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jiang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zin3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zeng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zeen2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tseⁿ2

日音 เสียงญี่ปุ่น : sei

韩音 เสียงเกาหลี : jeq

越南音 เสียงเวียดนาม : tinhr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!