ลำดับขีดอักษร:仓【cāng】

หมวดอักษร: 人

ความหมายปัจจุบัน :

仓 (倉) [cāng] คลังสินค้า,โกดัง –> 仓库 [cāngkù] คลังสินค้า, 仓鼠 [cāngshǔ] หนูแฮมสเตอร์

พัฒนาการตัวอักษร :(倉)
cāng
收藏谷物的建筑物:米仓。粮仓。仓储。仓房。
姓。
笔画数:4;
部首:人;
笔顺编号:3455
笔顺:撇捺折折


cāng
【名】
(象形。甲骨文字形,上象盖儿,中间象一扇门,下面是进出的口儿,合起来表示仓库这个概念。本义:粮仓)
同本义〖granary;barn〗
仓,谷藏也,仓黄取而藏之,故谓之仓。——《说文》
仓廪实而知礼节。——汉·贾谊《论积贮疏》
藏帝藉之收于神仓。——《礼记·月令》。注:“藏祭祀之谷为神仓。”
又如:谷仓(粮仓);仓廒(粮库);仓敖(储藏米谷的地方)
泛指储藏物资的建筑物〖warehouse;storehouse〗。如:盐仓;货仓;添仓;填仓;义仓;仓府(贮存钱财和粮食的地方)

仓廒
cāng’áo
〖granary〗储藏粮食的仓库
官民房屋仓廒,十塌八九
仓储
cāngchǔ
〖storeinawarehouse〗用仓库储藏
仓储
cāngchǔ
〖grainstoredinawarehouse〗仓中储备的粮食
仓促
cāngcù
〖hastily;hurriedly;inahurry〗匆促地。也作“仓卒”、“仓猝”
成仓猝莫知所救,顿足失色。——《聊斋志异·促织》
走得仓促
仓房
cāngfáng
〖storehouse〗储藏粮食、物资的房屋
仓皇
cānghuáng
〖inaflurry〗匆促而慌张。也作“仓黄”、“苍皇”、“苍黄”
敌弃炮仓皇遁。——徐珂辑《清稗类钞》
元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。——宋·辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》
仓皇出逃
仓库
cāngkù
〖warehouse;storehouse〗指贮存保管大宗物品的建筑物或场所
仓库管理员
绳索仓库
仓廪
cānglǐn
〖granary〗储藏米谷之所
发仓廪,赐贫穷。——《礼记》
开仓廪、悉府库以赈之。——清·洪亮吉《治平篇》
仓舍
cāngshè
〖barn〗用来存放牲畜、饲料、农产品和农机的农场建筑物

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OIAR 人点(戈)日口

注音 จู้อิน:

– ㄘㄤ

拼音 พินอิน:

– cāng

前缀:

字身:

字源:

字意: [体]藏物之处;又藏不可过久,匆遽也。

体:

五仓: 五脏。

米仓: 藏米处。

船仓: 船上藏物处。

仓库: 处物库。

用:

仓皇: 匆遽貌。

仓促: 匆遽急促。

仓卒: 匆遽急促。

因:

果:

组合字: 鎗枪沧篬疮伧怆抢苍嵢賶舱凔玱跄牄謒

越南音 เสียงเวียดนาม : thuwowngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!