ลำดับขีดอักษร:份【fèn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

份 [fèn] ส่วน(part), ลักษณะนามบอกจำนวน –> 身份证 [shēnfènzhèng] บัตรประชาชน, 股份 [gǔfèn] หุ้น(share), 一份报 หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง, 月份 [yuèfèn] เดือน

พัฒนาการตัวอักษร :fèn
整体里的一部:份额。份饭。股份。
量词:指成组、成件的:一份儿报纸。
用在“省、县、年、月”后面,表示划分的单位:省份。月份。

bīn
ㄅㄧㄣˉ
古同“彬”,文质兼备。
笔画数:6;
部首:亻;
笔顺编号:323453
笔顺:撇竖撇捺折撇

fèn
【名】
(形声。从人,分声。同“彬”。①(bīn)本义:文质兼备的样子②量词。用于计数或搭配成组的东西)
整体里的一部分〖portion;share〗。如:全份(完整的一份儿);等份(分成的数量相等的份数);人人有份;股份
限度;程度〖limits〗。如:过份;份量(重量;斤两。喻轻重)
情分;情面〖affection〗。如:看在妈的份上,别理他
本分;名分〖one’sduty〗。如:份内(分内,本分以内);份外(分外,本分以外;格外,异常);非份(超出本分)
用在“省、县、年、月”后面,表示划分的单位〖unit〗。如:省份;年份;月份;县份

fèn
【量】
同时印刷的图书、杂志、画、复印件等的一部、一册、一页〖copy〗。如:三份报纸;共两份,每份都用英语和法语写成,两种文本具有同等的效力
某一事物属于个人的那部分〖portion〗。如:请把属于我的那份东西给我
份额
fèn’é
〖share;portion〗在总份数中的一定比例
把节能所得效益的一定份额拨给企业
份儿
fènr
〖share〗∶数量词,将物品分成若干相等量
每人有一份儿
〖position〗∶地位
这个团体里没有我的份儿
〖extent〗∶地步,限度
生意做到这份儿也就不错了
〖excellent〗∶有气派
〖share〗∶旧时戏班等把纯收入等分成一百份,每一份叫一个份儿,每人按出力多少拿一定份数,叫吃份儿。若因故降低拿的份数,叫跌份儿,后比喻境况、地位不如以前
份儿饭
fènrfàn
〖setmeal〗论份儿出售的饭
份子
fènzi
〖shareingroupcontributionstoweddinggifts;shareofexpenseforajointaction〗若干人均摊等份额的钱同办一件事
老太太出主意让凑份子给凤姐过生日。——《红楼梦》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OCSH 人金侧(尸)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄣˋ

– ㄅㄧㄣ

拼音 พินอิน:

– fèn

– bīn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 分=[用]别也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]人分别之,所分者为整体中之一。

体:

部份: 各部中的一分。

份量: 整体中的一分容量。

份子: 整体中之一。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : prvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byonh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ven

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bin1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ban

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hung7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hun7

日音 เสียงญี่ปุ่น : hin

韩音 เสียงเกาหลี : bin

越南音 เสียงเวียดนาม : phaanf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!