ลำดับขีดอักษร:会【huì】

หมวดอักษร: 人

ความหมายปัจจุบัน :

会 (會) [huì]* เป็น,สามารถ,เข้าใจ,จะ –> 会 [huì] เป็น/ได้ เช่น 1.您会说汉语吗 ? คุณพูดภาษาจีนได้ไหม 2.我会说一点儿汉语。 ฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย, 会 [huì] จะ เช่น 有时候会头晕。 บางครั้งจะมึนหัว, 一会儿 [yíhuì ér] สักครู่, 会头 [huìtóu] เท้าแชร์, 会同 [huìtóng] ร่วมกัน, 会堂 [huìtáng] ห้องโถง, 会见 [huìjiàn] พบปะ, 会议 [huìyì] การประชุม,会议室 [huìyìshì] ห้องประชุม, 会话 [huìhuà] สนทนา, 晚会 [wǎnhuì] งานราตรี,会馆 [huìguǎn] สมาคม, 工会 [gōnghuì] สหภาพแรงงาน,国会 [guóhuì] รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร, 会合 [huìhé] รวมตัวกัน, 开会 [kāihuì] เปิดประชุม, 不会 [bùhuì] ไม่ จะไม่,会议 [huìyì] การประชุม, 会议室 [huìyìshì] ห้องประชุม / 会 [kuài]* บัญชี –> 会计师 [kuàijìshī] นักบัญชี, 会计科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี

พัฒนาการตัวอักษร :(會)
huì
聚合,合拢,合在一起:会合。会审。会话。
多数人的集合或组成的团体:会议。开会。
重要的或中心的城市:都(d?)会。省会。
彼此见面:会面。会见。
付钱:会账。会钞。
理解,领悟,懂:会心,体会。
能,善于:会游泳。会英语。
时机,事情变化的一个时间:机会难得。
一小段时间:一会儿。
可能,能够:他不会来了。
恰巧碰上:会其怒。
为祭神而组织的活动:香会。
应当,一定:长风破浪会有时。
古同“绘”,五彩的刺绣。

(會)
kuài
ㄎㄨㄞˋ
总计:会计(a.管理和计算财务的工作;b.管理和计算财务的人)。
姓。
笔画数:6;
部首:人;
笔顺编号:341154
笔顺:撇捺横横折捺


huì
【动】
(会意。古文从合,从彡。按彡亦众多意。本义:会合)
同本义〖gettogether;assemble〗
会,合也。——《说文》
会,聚也。——《广雅·释诂三》
会同有绛。——《诗·小雅·车攻》
会言近止。——《诗·唐风·杕杜》
会朝清明。——《诗·大雅·大明》
会诸其币。——《仪礼·聘礼》
以会天地之藏。——《礼记·月令·季秋》
然后天下会于一。——柳宗元《封建论》
迁客骚人,多会于此。——范仲淹《岳阳楼记》
又如:会茶(一起喝茶);会酒(一起吃酒);会猎(原指会合打猎,又比喻会同作战);会衔(联名签署公文);会次(朝会停留的时刻)
晤见〖meet;see〗
时见曰会。——《周礼·太宗伯》
相见于卻地曰会。——《礼记·曲礼》
会者何,期辞也。——《公羊传·桓公十年》
留待作遗施,于今天会因。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
与燕王会境上。——《史记·廉颇蔺相如列传》
会于西河外渑池。
与秦王会渑池。
与赵王会饮。
又如:会定(见到);会少离多(相会少,别离多);昨天我没有会着他
使协调一致;符合〖accordwith〗
音韵清畅,又深会女心。——梁·吴均《续齐谐记》
〖体力或智力方面〗能〖can;beableto〗。如:他会滑冰;他会读;他会弹钢琴
懂得〖know〗。如:他会英文;他会做思想工作
对…进行社交性看望〖visit〗。如:会朋友
〖多指在饭馆、茶楼中〗付〖款〗〖pay〗。如:会钞;会钱
领悟,领会〖comprehend;understand;grasp〗。如:会家(行家);会事(懂事,识趣);会得(理解);误会;心领神会;会心
应当;应须〖should;oughtto〗。如:会须(当须,应当);会应(该当)


huì
【名】
器物的盖子〖lid;cover〗
《礼经》:器之盖曰会,为其上下相合也。——《说文·会·段注》
敦启会。——《仪礼·士丧礼》
命佐食启会。——《仪礼·士虞礼》
业务、社交或其他性质的集会〖meeting;gathering;party;conference〗
会论虞常。——《汉书·李广苏建传》
来会计事。——《史记·陈涉世家》
乃罢会。——《资治通鉴》
又如:晚上有个全组会;开会;欢迎会;欢送会;会文(兼含观摩、竟赛、考试等多种功能的写作集会)
时机〖opportunity;occasion〗。如:适逢其会
定期市集〖fair〗。如:赶会;庙会
人物荟萃的地方,主要城市——通常指行政中心〖capital〗。如:会城(省城);省会;会垣(省城;都市)
为一定的目的而成立的团体或团体组织〖society;association;union〗。如:帮会;学会;耶稣会;董事会;理事会;同学会;同乡会;会同馆(明代接待各国使者的地方)
灾厄;厄运〖adversity〗
百六有会,《过》、《剥》成灾。——《后汉书·董卓传赞》
民间一种小规模经济互助形式〖mutualhelpfinancialgroup〗。一般由发起人约集若干人,按期等量交款,首次由发起人使用,以后按议定或拈阄决定的顺序轮流使用
正在各书店里约了一个会,每店三两。——《儒林外史》
一小段时间〖alittlewhile〗。如:一会儿;多会儿;这会儿;那会儿
中医经络穴位名〖Hui〗
扁鹊乃使弟子子阳厉针砥石,以取外三阳五会。——《史记·扁鹊仓公列传》
古代中国历法所用的单位,等于10800年〖hui〗
三十年为一世;十二世计三百六十年,为一运;三十运计一万八百年,为一会;十二会计十二万九千六百年,为一元。——邵雍《皇极经世书》


huì
【副】
必然,一定〖certainly;definitely〗
吾已失恩义,会不相从许。——古乐府《孔雀东南飞》
长风破浪会有时。——唐·李白《行路难》
恰巧,正好〖just;right;happento〗
会天大雨。——《史记·陈涉世家》
会其怒。——《史记·项羽本纪》
会幸苑中。——宋·王谠《唐语林·雅量》
会雨大作,因留寺。——《徐霞客游记·游黄山记》
会宾客大宴。——《虞初新志·秋声诗自序》
——表示范围。相当于“皆”、“都”〖all〗
弦、匏、笙、簧,会守拊鼓。——《礼记》


huì
【连】
相当于“与”、“同”、“和”〖and〗
上遣侍郎马尔泰会查郎河按治,于义坐夺官。——《清史稿·刘于义传》
另见kuài
会标
huìbiāo
〖emblem〗
大会的标志
锦标赛的会标
写有会议名称的条幅
为展览会题了会标
会餐
huìcān
〖dinetogether;haveadinnerparty〗聚在一起进餐
会场
huìchǎng
〖meeting-place;conferencehall〗聚会或集会的场地
会钞
huìchāo
〖payabill;payforaccounts〗会账
会车
huìchē
〖passeachother〗车辆交错同时通过某地
会典
huìdiǎn
〖acompilationofStateregulations〗记录古代官府更迭、政务要闻的典籍
《唐会典》
会费
huìfèi
〖membershipdues;tax〗为支付开支,对一个团体的成员征收的金额
会风
huìfēng
〖themoodofmeeting〗会议的风气
在省直单位带头开了新会风
会馆
huìguǎn
〖guildhall;provincialguide〗旅居异地的同乡人共同设立的馆舍,主要以馆址的房屋供同乡、同业聚会或寄居
会合
huìhé
〖join;assemble;converge;meet;bringtogether〗∶聚集到一起
两军会合后继续前进
〖rendezvous〗〖航空〗∶两个或多个物体在预定的时间和地点以零相对速度相遇
会话
huìhuà
〖conversation〗指两人以上的对话(多用于学习别种语言或方言时)
会徽
huìhuī
〖emblem;badge〗某些会(如运动会)的特征标志;某些组织的会员所佩带以表示该会特征身分的标志
会集
huìjí
〖gather;assemble;bringtogether〗聚集
鸣锣会集。——《广东军务记》
会见
huìjiàn
〖meetwith〗跟别人相见
安排在两点钟会见一位朋友
会剿
huìjiǎo
〖jointsuppress〗会同围剿
会聚
huìjù
〖assemble;flocktogether;gettogether〗∶成群地聚集
游园群众会聚于各个公园,欢庆五一节
〖convergence〗∶一个多束阴极射线管的电子束交叉于某一特定点的情况
会刊
huìkān
〖proceedingsofaconference,etc.〗∶为报道会议的成果所出版的刊物
〖thejournalofanassociation,society,etc.〗∶某个社会团体或专业协会等所出版的定期或不定期的刊物
会考
huìkǎo
〖unifiedexams〗会集某地区内的各校毕业生进行统一命题考试
会客
huìkè
〖receiveavisitor;receiveaguest〗接待客人
概不会客
会客室
huìkèshì
〖drawingroom〗∶一种多少带点正式性的会客的房间(如家庭或旅馆中)
〖receptionroom〗∶一种用于正式接待客人的房间(如在企、事业单位或机关)
会猎
huìliè
〖hunttogether〗∶会合狩猎
〖beatwar〗∶喻两方发生战争
会猎于吴。——《资治通鉴》
会猎中原
会门
huìmén
〖secretsocieties〗某些迷信组织
会盟
huìméng
〖meetingsofsovereignsoftheirdeputiesinancientChinatoformalliances〗古时诸侯会集结盟
会盟而谋弱秦。——汉·贾谊《过秦论》
会面
huìmiàn
〖meet〗见面
我约定了星期天和他会面
会宁
Huìníng
〖Huining〗甘肃东部、黄河支流祖厉河上游的一个县。1936年10月8日,中国工农红军第一方面军、第二方面军、第四方面军三大主力在此会师,二万五千里长征至此结束
会票
huìpiào
〖cashier’scheque〗旧钱庄发行的票据,可在不同地方提款,也可用于市场流通
会期
huìqī
〖thedateofameeting;timefixedforaconference〗∶开会的日期
〖thedurationofameeting〗∶会议的持续时间
会齐
huìqí
〖gettogether〗聚齐
民兵后天到县里会齐
会签
huìqiān
〖signjointly;countersign〗〖两个或两个以上的机关〗在存档或发出的文件上共同签署
会亲
huìqīn
〖meetrelatives〗一种旧时风俗,结婚后男家女家互邀亲属相见
会商
huìshāng
〖consulttogether;holdaconferenceorconsultation〗聚集磋商
会社
huìshè
〖company;corporation〗〖日〗∶公司
〖company〗∶成员间信仰相同的小团体
会审
huìshěn
〖jointhearing;jointtrial〗∶会同审理或审判
〖makeajointcheckup〗∶会同审查
会审施工图纸
会师
huìshī
〖joinforces;effecajunction〗行军时各路人马聚集于一处
会士
huìshì
〖Penitent〗∶由一般教徒组成的许多兄弟会会员,他们须作苦修和善行,这类兄弟会盛行于十三至十六世纪,通常以会员所穿会服命名
蓝衣会士
〖agrege〗∶一种法国大学授予一个经过严格的竞争考试及格,因而有资格被任命为国立中学的最高教学职位的教师或大学某个系科的教师
会试
huìshì
〖themetropolitanexamination〗科举时代,聚合各省举人在京城进行的考试
会首
huìshǒu
〖headofanassociation〗旧时民间各种叫做会的组织的发起人。也叫“会头”
会水
huìshuǐ
〖abletoswim〗会游泳
会谈
huìtán
〖talks;conversation;negotiation〗双方或多方共同进行的商谈
双边会谈
会堂
huìtáng
〖assemblyhall〗
一般指大而宏伟的公共或会议场所
方内尔会堂
人民大会堂
属于兄弟会或商会、工会的房屋或该社团用作集会、社交中心或总部的场所
匈牙利会堂
〖synagogue〗∶犹太人进行宗教活动、举行集会和学习的场所
会同
huìtóng
〖jointlywithotherorganizationsconcerned〗会合共同
如会同。——《论语·先进》
宗庙会同。
会务
huìwù
〖meetingaffairs〗有关会议议程安排的事务
会务组
会晤
huìwù
〖meet〗∶相见,会面晤谈
无由会晤。——宋·王安石《答司马谏议书》
两国外长定期会晤
〖understand〗∶领会;解悟
会心
huìxīn
〖understanding〗领悟于心
会心的微笑
会要
huìyào
〖acompilationofStateregulations〗用于记录一个朝代中各种规程制度及其变化状况的书
《明会要》
会演
huìyǎn
〖jointperformance〗各地或各单位的文艺节目集中起来,单独或同台演出
会厌
huìyàn
〖epiglottis〗薄层黄色弹力软骨,在舌后突向上方,恰在声门前方,当吞咽动作时,与杓状软骨一起覆盖声门
会议
huìyì
〖meeting;conference;congress〗∶集合三人以上相与议事,并遵循一定的议程,所举行的一种集会
管理委员会会议
〖conference〗∶商讨并处理重要事务的常设机构或组织
中国人民政治协商会议
〖council〗∶特指基督教会主教及其他领导人讨论并解决教义、教会管理、教规和其他问题的一种集会
会议室
huìyìshì
〖meetingroom〗∶供开会用的房间
〖boardroom〗∶通常包含有一张大会议桌而预定作为董事会会议之用的房间
董事会每月在该会议室召开一次会议
会意
huìyì
〖understanding;knowing〗∶会心
会意的眼色
〖associativecompounds,oneofthesixcategoriesofChinesecharacters(六书)〗∶六书之一。指合二字或三字成一字以表一意者。如人与言为信,止与戈为武
会阴
huìyīn
〖perineum,perinaeum〗∶在体表大致标志出骨盆出口周界的组织区域,通常将尿生殖管道和直肠分开;有时指肛门和外生殖器后部之间的区域,尤其在女性
〖Huiyin(RenI)〗∶经穴名。别名屏翳。属任脉。位于会阴部正中。主治窒息,前列腺炎,阴部搔痒症,暴痫。直刺1—1.5寸
会遇
huìyù
〖meet〗会见
会遇之礼。——《史记·廉颇蔺相列传》
会元
huìyuán
〖thefirstplaceinmetropolitanexams〗科举时代称举人会试的第一名。亦称“会魁”
会员
huìyuán
〖member〗通过正式手续加入某个会社或专业组织的人
妇女俱乐部会员
会战
huìzhàn
〖meetforadecisivebattle;launchamasscompaingn〗∶两军各集结强大主力,以一决胜负的战役
〖joininabattle;launchamasscompaign〗∶集中有关力量,突击完成某项任务
会战海河工地
会章
huìzhāng
〖regulationofansocietyorassociation;constitutionofanassociationorasociety〗某些群众团体或学术组织的章程
学会会章
会账
huìzhàng
〖payabill〗在饭馆、酒馆、茶馆等处邂逅亲朋而代为付账
会诊
huìzhěn
〖consultation〗指几个医生共同诊断疑难病症。现也常用来比喻几个方面共同研究解决生产、工作上出现的疑难问题
会址
huìzhǐ
〖thesiteofanassociationorsociety〗∶协会或学会的地址
〖thesiteofaconferenceormeeting〗∶召开会议的地址
会子
huìzi
〖amoment〗指一段时间
说会子话儿
会子
huìzǐ
〖papermoney〗南宋时发行的纸币


kuài
【动】
(会意。本义:计算;总计。本指年终结账。后泛指算账)同本义〖compute〗
会,合也。——《说文》
会,岁计也。——《玉篇》
会,大计也。然则零性算之为计,总合算之为会。——《孟子·万章下》正义
凡场务、仓库出纳在官之物,皆月计,季考,岁会。——《日知录》卷二十四
岁终,则会,唯王及后之服不会。——《周礼·天官》
听出入以要会。——《周礼·小宰》。注:“月计曰要,岁计为会。”
又如:会事(统计事务);会最(总计;汇总)


kuài
【名】
缝隙〖crack〗。如:会弁(一种束发的小型冠冤。上有缝,可饰以玉);漆其四会(即把盖子四周的缝隙用漆封上)
买卖居间人〖middleman〗。如:会任(指专事买通官府,保释罪犯,居间谋利的人)
会稽(kuàjī)。山地名,县名。在今浙江绍兴

另见huì
会计
kuàijì
〖accounting〗∶监督和管理财务的工作,包括填制记帐凭证,处理帐务,编制财务报表等
〖accountant〗∶担任会计工作的人员
会计师
kuàijìshī
〖senior(chartered)accountant〗∶企业、机关中的高级会计人员
〖privateprofessionalaccountant〗∶旧时由政府发给执照并受当事人委托执行会计业务的自由职业者,主要职务是查核账目,设计会计制度等
会计制度
kuàijìzhìdù
〖systemofaccounting〗对商业交易和财务往来在账簿中进行分类、登录、归总,并进行分析、核实和上报结果的制度

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OMWA 人横(一)方(田)日

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄟˋ

– ㄏㄨㄟˇ

– ㄎㄨㄞˋ

– ㄍㄨㄟˋ

拼音 พินอิน:

– huì

– huǐ

– kuài

– guì

前缀: 亼=[用]天地人三合,集也。

字身: 囗小曰=[用]窗之出气。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [用]象气之集也,系统交集,聚也,合也;组织也。

体:

机会: 机缘聚合。

都会: 都市。

工会: 工人的组织。

会所: 组织的地址。

会友: 组织中的朋友。

会馆: 组织的所在处。

会员: 组织的其中一员。

会长: 组织的领袖。

会计: 合计,指专门计算财务者。

会章: 组织章程。

用:

会晤: 见面。

会同: 合同,一同。

会报: 合报。

会审: 合审。

会合: 遇合。

会心: 合心,心意相通。

会商: 聚合商量。

会话: 聚合谈话。

会诊: 聚合诊治。

会议: 聚合议谈。

会意: 合意。

因:

果:

组合字: 脍桧浍烩廥癐襘侩哙荟瞺徻禬狯璯鲙鬠绘

越南音 เสียงเวียดนาม : hooij

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!