ลำดับขีดอักษร:伴【bàn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

伴 [bàn] เป็นเพื่อน –> 伴侣 [bànlǚ] เพื่อนคู่หู, 伴郎 [bànláng] เพื่อนเจ้าบ่าว, 伴娘 [bànniáng] เพื่อนเจ้าสาว, 伴奏 [bànzòu] บรรเลงประกอบ

พัฒนาการตัวอักษร :bàn
同在一起而能互助的人:伙伴。伴侣。
陪同:伴随。陪伴。伴和(h?)。伴舞。伴奏。伴读(古代官名,中国宋代有南北院伴读,负责宗室子弟的教学,辽、金至明代,皆为亲王府官)。

笔画数:7;
部首:亻;
笔顺编号:3243112
笔顺:撇竖捺撇横横竖

bàn
【动】
陪同;依随〖accompany〗
伴张驰之信期。——《楚辞·悲回风》。注:“俱也。”
二贵酋名曰馆伴。(名义上是招待使者的官员。)——宋·文天祥《指南录·后序》
又如:伴宿(出殡前一天夜里,亲属等人通宵守灵);伴游(陪同游玩)
配合〖fit〗。如:伴奏;伴之以说服教育
相比〖compare〗
他都是前生修的,咱拿甚么伴他?——《醒世姻缘传》

bàn
【名】
伴侣;同伴〖companion〗
众骇遽以离心兮,又何以为此伴也?——《楚辞·九章·惜诵》
青春作伴好还乡。——唐·杜甫《闻官军收河南河北》
羁魂(旅魂)有伴,当不孤寂。——清·袁枚《祭妹文》
又如:伴等(伙伴);伴佣(伙计。指店员);伴哥(农村中少年的泛称);伴伍(邻里)
另见pàn
伴唱
bànchàng
〖accompany〗为配合表演而从旁歌唱
伴当
bàndāng
〖partner;servant〗旧指陪同主人出门的仆从;后也泛指同伴
伴读
bàndú
〖beareadingpartner〗∶旧时教授富家子弟的读书人;又官名,宋代各王府中陪皇侄皇孙读书的人
〖readingpartner〗∶旧指陪同富家子弟一起学习的书童
伴郎
bànláng
〖bridesman;bestman〗举行婚礼时的男傧相;陪伴新郎的人
伴侣
bànlǚ
〖associate;partner;companion;mate〗同在一起生活、工作或旅行的人;亦指夫妻
最后终于找到了她合适的伴侣
时间既是生命的敌人同时也是生命的伴侣
伴娘
bànniáng
〖bridesmaid〗
举行婚礼时的女傧相
旧时以熟悉婚嫁礼节的成年妇女陪伴新娘,称为伴娘
伴生
bànshēng
〖satellite〗相伴共同生存
伴生矿
伴生植物
伴生树,与主要树木栽在一起,对其起保护作用的树木
伴宿
bànsù
〖keepvigilatfuneral〗
陪伴住宿
埋葬或火化死人前一天,死者亲属守灵到天亮
伴送
bànsòng
〖accompany〗离别时同要离开的人一起走一段路
伴送阿哥到桥头
伴随
bànsuí
〖accompany〗∶伴同
还有列队笨重的步伐声和军刀的撞击声伴随着乐曲的节奏!——法国·都德《柏林之围》
〖goalongwith〗∶随同
为何没有助手伴随
伴同
bàntóng
〖together〗∶一同
伴同发生
〖accompany;follow;incompanywith〗∶陪同
而伴同前去冒险的,只有这方才学话的孩子。——叶圣陶《夜》
伴舞
bànwǔ
〖accompanyingdance〗∶为配合舞蹈中的主角或歌唱者表演而从旁舞蹈
〖actasdancepartner〗∶陪别人跳舞
邀她去舞会上伴舞
伴星
bànxīng
〖companion,companionstar〗双星中环绕主恒星运转的恒星
伴音
bànyīn
〖sound〗电影和电视中根据图像配的声音
伴游
bànyóu
〖accompanyingtraveller;travellingcompanions〗陪同旅游的人
伴乐
bànyuè
〖underscore〗伴随着电影中动作和对话的音乐
伴奏
bànzòu
〖accompany〗为歌舞、表演或某种乐器奏乐配合

pàn
【形】
大貌〖big〗
伴,大貌。从人,半声。——《说文》
伴奂尔游矣。——《诗·大雅·卷阿》。传:“广大。”笺:“自纵弛之貌。”
心广体胖(伴)。——《礼记·大学》
般(伴)乐怠傲。——《孟子》
另见bàn

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OFQ 人火手

注音 จู้อิน:

– ㄅㄢˋ

拼音 พินอิน:

– bàn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 半=[用]物中分。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]人一半,需另一半,指陪同之人。

体:

同伴: 陪同之人

伴郎: 陪同的男性,结婚的习俗。

伴侣: 陪同之侣。

伴娘: 陪同的女性,结婚的习俗。

用:

陪伴: 陪同。

伴读: 陪同读书。

伴游: 陪同游玩。

因:

伴奏: 合唱时陪同在旁演奏。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : baanx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : buanh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : be

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : puan6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phuaⁿ6

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ban

越南音 เสียงเวียดนาม : banj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!