ลำดับขีดอักษร:佳【jiā】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

佳 [jiā] ดีงาม,สวยงาม, ยอดเยี่ยม –> 佳人 [jiārén] หญิงงาม, 佳丽 [jiālì] สาวสวย/นางงาม, 佳宾 [jiābīn] แขกมีเกียรติ

พัฒนาการตัวอักษร :jiā
美,好的:佳美。佳妙。佳句。佳作。佳音。佳节。佳境。佳期。佳人。佳丽(a.美丽;b.美女)。佳偶。佳酿。美酒佳肴。
好美
笔画数:8;
部首:亻;
笔顺编号:32121121
笔顺:撇竖横竖横横竖横

jiā
【形】
(形声。从人,圭(guī)声。本义:美,美好)
同本义〖beautiful;fine;nice〗
佳,善也。——《说文》
佳,大也,又,好也。——《广雅》
佳兵者不祥。——《老子》
佳丽人之所出也。——《战国策·中山策》
丽以佳只。——《楚辞·大招》
佳侠函光。——《汉书·外戚传》。注:“佳侠,犹佳丽。”
形夸骨佳。——《淮南子·脩务》
佳人不同体,美人不同面,而皆说于目。——《淮南子·说林》
山气日夕佳。——晋·陶渊明《饮酒》
秋菊有佳色。
每自矜风调,思得佳偶。——蒋防《霍小玉传》
作敲字佳。——宋·胡仔《苕溪渔隐丛话》
佳木秀而繁阴。——宋·欧阳修《醉翁亭记》
佳者笼养。——《聊斋志异·促织》
小时了了,大未必佳。——《世说新语·言语》
一经品题,便作佳士。——李白《与韩荆州书》
又如:佳士(品学兼优的人);佳夕(良夜);佳器(美好的器物);佳口(美婢);佳侠(佳丽,美女);佳色(妍丽的颜色;美丽的色彩);佳冶(娇美妖冶);佳观
吉祥〖lucky〗。如:佳谶(吉利的预言);佳忏(吉祥的忏语);佳语(吉祥的话;好话);佳气(美好的云气。古代以为是吉祥、兴隆的象征)
佳城
jiāchēng
〖cemetery〗墓地
佳城郁郁,三千年,见白日,吁嗟滕公居此室。——《博物志·异闻》
佳话
jiāhuà
〖adeedpraisedfarandwide;amuch-toldtale;storyineverybody’slips〗美谈,传诵一时的美事
在农村传为佳话
佳节
jiājié
〖happyfestivaltime〗美好的节日
每逢佳节倍思亲
佳境
jiājìng
〖themostenjoyableandpleasantstage〗美好的境界
渐入佳境
佳句
jiājù
〖beautifulline;well-wordedphrase〗诗文中精辟的语句
佳丽
jiālì
〖beauty〗∶美丽
〖beautifulwoman〗∶美貌的女子
〖nice〗∶美好
佳美
jiāměi
〖good〗美好的
当时桌上摆得满满的,有生日蛋糕,佳美的菜肴
佳妙
jiāmiào
〖dulcet〗美好精妙
书法佳妙
佳木斯
Jiāmùsī
〖Jiamusi〗中国黑龙江省的地级市。位于黑龙江省中东部,面积928平方公里,人口53万。交通便利,工业以木材加工,造纸为主
佳酿
jiāniàng
〖goodwine〗美酒;醇酒
佳偶
jiā’ǒu
〖ahappilymarriedcouple〗感情融洽、生活幸福的夫妻
佳品
jiāpǐn
〖topgrade〗∶上好的物品(指在同种物品中)
〖treasure〗∶珍品
〖goodstrainsofseeds〗∶优良品种
佳期
jiāqī
〖weddingday;nuptialday〗∶婚期
〖date〗∶情人约会的日期、时间
佳器
jiāqì
〖talent〗良材,有用的人材
此子长大,必为佳器。——《晋书·韦忠传》
佳趣
jiāqù
〖interestandcharm〗美妙的情趣
山谷幽邃,别有佳趣
佳人
jiārén
〖beautifulwoman〗∶貌美的女子
〖good(orfine)person〗∶美好的人,指怀念的人或理想中的人
〖talent〗∶有才干的人
佳肴
jiāyáo
〖delicacies〗精美的饭菜
美味佳肴
佳音
jiāyīn
〖welcomenews;favourablereply;goodtidings〗好的消息
伫盼佳音
佳作
jiāzuò
〖afinepieceofwriting;excelentwork;goodpieceofwriting〗出众的文艺作品
孝文频登北芒寺,亲读碑文,称为佳作。——《北史·冯熙传》
近来影视佳作不断出现

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OGG 人土土

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄚ

拼音 พินอิน:

– jiā

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 圭=[体]上圆下方的玉器,引申为准。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人的圭臬,美好也。

体:

用:

佳景: 美好之景。

佳境: 美好之境。

佳宾: 美好之宾。

佳肴: 美好的菜色。

佳丽: 美人。

佳人: 美人。

佳作: 好的作品。

佳偶: 好的匹配。

佳句: 好的句子。

佳期: 好的日子。

佳婿: 好的女婿。

佳话: 好话。

佳音: 美好之音。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kree

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kre

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cia

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ga

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jä1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gia1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ka1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ga

越南音 เสียงเวียดนาม : giaiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!