ลำดับขีดอักษร:侃【kǎn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

侃 [kǎn] –> 侃价 [kǎnjià] ต่อรองราคา

พัฒนาการตัวอักษร :kǎn
〔侃侃〕理直气壮,从容不迫的样子,如“侃侃而谈”。
笔画数:8;
部首:亻;
笔顺编号:32251325
笔顺:撇竖竖折横撇竖折

kǎn
【形】
刚直,刚强正直〖uprightandoutspoken〗
侃然正色,论前世事。——欧阳修《与高司谏书》
又如:侃直(刚正;梗直);侃然(刚直貌)
和乐的样子〖amiable〗
我徒侃尔,乐亦在而。——《汉书·韦贤传》
又如:侃然(和乐的样子);侃尔(和乐的样子)

kǎn
【动】
海阔天空地瞎扯〖piffle〗
隔墙酬和都瞎侃。——王实甫《西厢记》
又如:侃直(直抒己见,无所避忌);别侃了
侃大山
kǎndàshān
〖piffle〗〖口〗∶长时间没完没了地说一些琐碎、不恰当或无效的话
侃侃
kǎnkǎn
〖openlyandwithoutsenseofguilt;withfervorandassurance〗形容说话理直气壮,不慌不忙
侃侃而谈
朝,与下大夫言,侃侃如也。——《论语·乡党》
侃侃而谈
kǎnkǎn’értán
〖speakwithfervorandassurance〗刚直坦诚地谈话
侃儿
kǎnr
〖enigmaticlanguage〗隐语,暗语
调侃儿(用暗语交谈)
这是他们那一行的侃儿

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ORHU 人口斜(竹)仰(山)

– ORHV 人口斜(竹)纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄎㄢˇ

拼音 พินอิน:

– kǎn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 口川=[用]口如河流动。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]人言有信,如河川不舍昼夜,引申刚直也。

体:

用:

侃侃: 气势流畅状。

侃然: 刚直貌。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khaanx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khanh

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : kang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khan2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : gan

越南音 เสียงเวียดนาม : khanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!