ลำดับขีดอักษร:俭【jiǎn】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

俭 [jiǎn] ประหยัด, มัธยัสถ์,生俘 (shēngfú)จับตัว (โดยไม่ได้ทำร้ายให้ถึงชีวิต) (shēngfú)จับเป็น 战俘 (zhàn fú)เชลยศึก เชลย (zhànfú)เชลยศึก (zhànfú)เชลยสงคราม 俘虏 (fú lǚ)จับเชลยศึก, เชลยศึก (fúlǔ)จับเชลย (fúlǔ)เชลยศึก” “

พัฒนาการตัวอักษร :(儉)
jiǎn
节省,不浪费:俭省。俭朴。勤俭。克勤克俭。
贫乏,歉收:俭月。俭岁。俭腹(腹中空虚,喻知识贫乏)。

笔画数:9;
部首:亻;
笔顺编号:323414431
笔顺:撇竖撇捺横捺捺撇横


jiǎn
【形】
(形声。从人,佥(qiān)声。本义:自我约束,不放纵)
同本义〖becautiousabout;keepwatchover〗
俭,约也。——《说文》
君子以俭德避难。——《易·否象传》
俭德之共也。——《左传·庄公二十四年》
严公子广而俭,文而有礼。——《左传·僖公二十三年》
恭俭下人。——司马迁《报任安书》
又如:俭貌(态度谦逊);俭退(俭约谦让);俭然(自谦的样子)
节俭,节省〖thrifty;frugal;economical〗
俭于财用,节于衣食。——《韩非子·难二》
俭,德之共也;侈,恶之大也。——《左传·庄公二十四年》
今先君俭而君侈,令德替矣。——《国语·鲁语上》
俭素为美。——清·梁启超《谭嗣同传》
以俭为美。
以俭相诟病。
由俭入奢易。
又如:俭克(勤俭而能克制);俭礼(俭约的礼仪);俭德(俭约的品德);俭戚(俭约而悲伤)
贫乏;贫苦〖poor〗
时岁荒民俭。——《后汉书》
又如:俭贫(贫乏);俭乏(贫乏,生活困难);俭腹(腹中空虚。喻指知识贫乏)
歉收〖bad-harvest〗
丰则籴,俭则粜。——房玄龄《晋书》
荆扬稻收俭薄。——《后汉书·陈忠传》
又如:俭年(歉收的年景);俭时(歉收的时日);俭岁(荒年;歉收的年岁)
薄;少〖thin〗
恭俭而好礼者,宜歌《小雅》。——《礼记》
又如:俭率(俭薄);俭葬(薄葬);俭薄(犹言微薄)
通“险”。险要〖strategicauylocatedanddifficultofaccess〗
俗险而百姓不一。——《荀子·富国》
惠而不俭,直而不径。——《大戴礼·曾子立事篇》
不兴险行以徼幸。——《大戴礼·曾子本孝篇》
俭腹
jiǎnfù
〖empty;devoidofcontent〗
腹中空虚。比喻知识贫乏
俭腹高谭我用忧,肯肩朴学胜封侯。——龚自珍《己亥杂诗》
俭朴
jiǎnpǔ
〖bethriftyandsimple〗俭省朴实
既俭朴又大方
俭省
jiǎnshěng
〖scrimpy;economical;thrifty〗不浪费财物;节省
他们为俭省到几乎有失体统而感到自豪的程度
俭约
jiǎnyuē
〖economical〗俭省节约
刻苦俭约

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OOMO 人人横(一)人

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄐㄧㄢˋ

– ㄐㄧㄢˇ

拼音 พินอิน:

– (又音)jiàn

– jiǎn

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 佥=[用]集众以咨询。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]人集众咨询,约束也,节制也。

体:

用:

节俭: 节制约束。

勤俭: 勤劳节约。

俭朴: 节约朴素。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : kieemj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!