ลำดับขีดอักษร:兑【duì】

หมวดอักษร: 丷

ความหมายปัจจุบัน :

兑 (兌) [duì] แลกเปลี่ยน(exchange) –> 兑换 [duìhuàn] แลกเปลี่ยนเงินตรา, 兑换率 [duìhuànlǜ] อัตราแลกเปลี่ยน(rate of exchange)

พัฒนาการตัวอักษร :duì
交换:兑换(用一种货币换另一种货币)。兑现。汇兑(两地通过信件或电报交换款项)。
液体从一个容器注入另一个容器,一种东西搀到另一种东西里去:兑点热水。
八卦之一,代表沼泽。
直:“松柏斯兑”。

ruì
古同“锐”,尖锐。

yuè
古同“悦”,喜悦。
笔画数:7;
部首:丷;
笔顺编号:4325135
笔顺:捺撇竖折横撇折

duì
【形】
(会意。从人,从囗,八象气之舒散,兄者与祝同意。从八,与曾同意,今字作悦。本义:喜悦)
同本义〖happy〗
兑,说也。——《说文》
兑为口。——《易·说卦》
兑者说也。——《易·序卦》
佞兑而不曲。——《荀子·脩身》。注:“兑,悦也。”
见由则兑而倨。——《荀子·不苟》
豫通而不失乎兑。——《庄子·德充符》
多兑道以为上。——《管子·七臣七主》
祷祠而求福,雩兑而请雨。——《淮南子·泰族》
又如:兑悦(喜悦)
通“锐(ruì)”。锋利〖sharp〗
两铤交之置如平,不如平不利,兑其两末。——《墨子·备城门》
为人巧转而兑利。——《管子·小匡》
兑则若莫邪之利锋。——《荀子·议兵》
前列直斗口三星,随北端兑,若见若不。——《史记·天官书》

duì
【动】
更换〖convert;commute〗。如:兑转(交换);兑拨(调拨;调给);兑支(支给);兑便(唐代的一种汇兑方式);兑命(抵命);兑坊(小当铺);把外币兑本国货币
用天平称银子〖weigh〗。如:兑准(称准,秤足);兑头(零头,称兑金银中的小差额);兑银子
拼〖bereadytoriskone’slife〗
你这剪径的毛团,我须是认得你,做这老性命不着,与你兑了罢!——元·佚名《京本通俗小说》
搀合〖add〗。如:这酒是兑了水的
指象棋中的拼子。即牺牲己方的棋子以换吃对方的棋子〖exchange〗。如:兑马;兑车

duì
【名】
《易》卦名。八卦之一;又六十四卦之一。象征沼泽〖oneoftheeighttrigramsofbaguah〗。如:兑人(巫师)
西方。古人认为兑为西方之卦,故亦用以称西方〖western〗。如:兑隅(西边);兑域(西方)
兑付
duìfù
〖cashacheque,etc.;cashacheck〗以票根为凭证支付现金(如支票或债券兑现)
兑换
duìhuàn
〖exchange;convert〗不同货币的交换
将美元兑换成人民币
兑款
duìkuǎn
〖collect〗到期收款
凭票据兑款
兑现
duìxiàn
〖cash〗∶以票根为凭证向银行支付现金
把奖券取来兑现
〖honouracommitment;fulfil;makegood〗∶比喻实现诺言
说话不兑现
兑子
duìzi
〖exchange〗奕棋时,双方互相让对方吃掉一子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CRHU 金口斜(竹)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄟˋ

拼音 พินอิน:

– duì

前缀: 人=[体]立人

字身: 㕣=[用]分口,古字从兖。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]分口之人,说话状,变化,交易,加入。引申在一定的条件下交易。

体:

兑卦: 周易卦名。

用:

兑水: 掺水。

因:

兑现: 根据一定条件变成现实。

兑付: 根据凭证交付物品或金钱。

兑换: 根据一定条件,交换两种性质不同的财物。

果:

组合字: 脱锐梲涗裞侻悦挩阅税帨蜕鮵駾莌说

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcoods

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : deoi

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoais

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!