ลำดับขีดอักษร:冒【mào】

หมวดอักษร: 冂

ความหมายปัจจุบัน :

冒 [mào] ทำบุ่มบ่าม,火冒三丈 (huǒ mào sān zhàng)เดือดพล่านเป็นไฟ, โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 流行性感冒 (liú xíng xìng gǎn mào)ไข้หวัดใหญ่ระบาด 感冒药 (gǎnmàoyào)ยาแก้หวัด 感冒 (gǎn mào)ไข้หวัดล เป็นหวัด (gǎnmào)ไข้หวัด 冒领 (mào lǐng)สวมรอยรับสิ่งของ (màolǐng)แอบอ้างว่าเป็นเจ้าของ (เพื่อไปรับเอามา) 冒顶 (mào dǐng)หลังคาบ่อเหมืองพัง 冒险 (mào xiǎn)เสี่ยงภัย (màoxiǎn)ผจญภัย (màoxiǎn)ฝ่าอันตราย (màoxiǎn)เสี่ยง (màoxiǎn)เสี่ยงภัย (màoxiǎn)เสี่ยงอันตราย” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!