ลำดับขีดอักษร:凝【níng】

หมวดอักษร: 冫

ความหมายปัจจุบัน :

凝 [níng] เกาะตัว, แข็งตัว,钢筋混凝土 (gāng jīn hùn níng tǔ )คอนกรีตเสริมเหล็ก 混凝土 (hùn níng tǔ)คอนกรีตผสม (hùnníngtǔ)คอนกรีต 凝重 (níng zhòng)แน่นหนา,จริงจังและหนักแน่น 凝视 (níng shì)จ้องมองอย่างใจจดใจจ่อ (níngshì)จ้องเขม็ง (níngshì)มองเขม็ง (níngshì)ไม่ละลายตา 凝脂 (níng zhī)ไขมันที่แข็งตัว อุปมาว่าผิวที่เกลี้ยงเกลา 凝聚力 (níng jù lì)แรงที่ทำให้เชื่อมแน่น 凝聚 (níng jù)เกาะตัว (níngjù)รวมตัวกัน (níngjù)เกาะกลุ่ม 凝结 (níng jié)อากาศได้กลายเป็นของเหลวหรือของเหลวได้กลายเป็นของแข็ง, เกาะตัว, เกาะผนึก (níngjié)ก๊าซรวมตัวกันกลายเป็นของเหลว (níngjié)ของเหลวแข็งตัวจับตัวกันกลายเป็นของแข็ง 凝练 (níng liàn)รวบรัด (níngliàn)กระชับ รัดกุม ไม่เยิ่นเย้อ (งานเขียน) 凝神 (níng shén)หมกมุ่น (níngshén)สมาธิตั้งมั่น (níngshén)ใจจดใจจ่อ 凝眸 (níng móu)จ้องตาเขม็ง 凝滞 (níng zhì)หยุดชะงัก (níngzhì)หยุดนิ่ง (níngzhì)ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว (níngzhì)ไม่คึกคัก (níngzhì)ไม่มีชีวิตชีวา 凝望 (níngwàng)จ้องมอง (níngwàng)เพ่งมอง” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!