ลำดับขีดอักษร:凤【fèng】

หมวดอักษร: 几

ความหมายปัจจุบัน :

凤 [fèng] หงส์ 龙飞凤舞 (lóng fēi fèng wǔ)อุปมาว่า มีชิวิตชีวาและกระฉับกระเฉงมีพลัง 鸾凤 (luán fèng)อุปมาว่า สามีภรรยา 西凤酒 (xī fèng jiǔ)ชื่อของเหล้ามีอยู่ในมณฑลฉานชี shanxi 攀龙附凤 (pān lóng fù fèng)เลียแข้งเลียขาผู้มีอิทธิพล 凤雏 (fèngchú)ลูกหงส์ 凤蝶 (fèng dié)ผีเสื้อหงส์ 凤藻 (fèngzǎo)ภาษาที่สวยงาม 凤毛麟角 (fèng máo lín jiǎo)ล้ำค่าและหายาก 凤梨 (fènglí)สัปปะรด 凤尾鱼 (fèng wěi yú)ปลาแอนโชวี (anchovy) 凤凰 (fèng huáng)หงส์ (fènghuáng)หงส์ 凤冠 (fèng guān)มงกฎหงส์ (fèngguān)มงกุฎราชินี 凤 (fèng)หงส์

พัฒนาการตัวอักษร :(鳳)
fèng
传说中的鸟王(雄的称“凤”;雌的称“凰”):凤凰。凤雏(幼小的凤;喻英俊少年)。龙肝凤髓(喻极难得的珍贵食品)。龙驹凤雏(喻有才华的英俊青少年)。雏凤清于老凤声。
姓。
笔画数:4;
部首:几;
笔顺编号:3554
笔顺:撇折折捺


fèng
【名】
(形声。从鸟,凡声。本义:凤凰。中国古代传说中的百鸟之王。常用来象征祥瑞。雄的叫凤,雌的叫凰)
同本义〖phoenix,amythicbird〗
凤,神鸟也。朋,古文凤。——《说文》
凤皇来仪。——《书·益稷》
凤皇于飞。——《诗·大雅·卷阿》。传:“凤皇,灵鸟仁瑞也。雄曰凤,雌曰皇。”
故鸟有凤而鱼有鲲。——宋玉《对楚王问》
又如:凤求凰;凤子(绣有凤凰的轿子);凤舸(雕有凤凰的大游船);凤毛(凤凰的羽毛。多用以赞美人的文采俊秀,有先人遗风)
古时比喻有圣德的人〖saint〗
潘陆张左,擅侈丽之才,饰羽仪于凤穴。——《北史·文苑传序》
又如:凤穴(比喻文才荟萃的地方)
借喻帝王〖emperor〗。如:凤阁龙楼(帝王居住的楼阁);凤邸(称古代帝王登位前所居住的宅第);凤纸(帝王诏敕用纸);凤诏(天子的诏书);凤驾(帝王所乘坐的车驾)
乐器,音律〖instrument;temperament〗。如:凤吹(指笛、笙、箫一类的管乐器);凤管(指笙);凤箫(古管乐器名。即排箫)
指婚姻关系中的男方〖man〗。如:凤侣(配偶)

凤雏
fèngchú
〖ahandsomeyoungchap〗小凤凰。喻年少而将有作为的人
庞统有凤雏之称
凤冠
fèngguān
〖phoenixcoronet(wornbyempressesorimperialconcubinesandalsoasabride’sheaddressinfedualChina)〗古代皇帝后妃的帽子,其上饰有凤凰样珠宝。亦指妇女出嫁时的礼帽
凤凰
fènghuáng
〖fenghuang;fung-hwang;aChinesephoenix〗具有鲜艳羽毛和优美体型和动作的一种鸟,从前中国皇宫里将它驯养,并与神话中的凤凰相联系,作为好运的象征,有人认为它就是眼斑冠雉(青鸾)
凤凰衣
fènghuángyī
〖fenghuangfilm〗小鸡从蛋中孵出后留下的白膜。可入药
凤毛麟角
fèngmáo-línjiǎo
〖rareandpreciousthingsorpersons;aspreciousandrareasphoenixfeatherandunicornhorns〗比喻人或物稀有珍贵
天下慕向之如凤毛麟角。——明·何良俊《四友斋丛说摘抄》
凤藻
fèngzǎo
〖expressionsasbeautifulasaphoenix〗比喻华美的文辞
挥毫飞凤藻,发厘吼龙泉。——杨夔《送张相公出征》

越南音 เสียงเวียดนาม : phuwowngj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!