ลำดับขีดอักษร:凯【kǎi】

หมวดอักษร: 几

ความหมายปัจจุบัน :

凯 (凱) [kǎi] ชัยชนะ(triumph) –> 凯歌 [kǎigē] เพลงแห่งชัยชนะ, 凯旋 [kǎixuán] กลับมาด้วยชัยชนะ, 凯旋门 [kǎixuánmén] ประตูชัย, 凯蒂猫 [Kǎidì Māo] คิตตี้/Hello Kitty

พัฒนาการตัวอักษร :(凱)
kǎi
军队得胜回来奏的乐曲:凯歌。凯旋。奏凯而归。
和,柔:“凯风自南,吹彼棘薪”。
姓。
笔画数:8;
部首:几;
笔顺编号:25251535
笔顺:竖折竖折横折撇折


kǎi
【名】
(会意,从豈,从几。“几”象架子。字本作“豈”(qǐ),也作“愷”。从豆,(wèi)省声。本义:军队得胜所奏的乐曲)同本义〖musicoftriumph〗
豈,还师振旅乐也。——《说文》。按,经传多以愷为之。亦作凱。
凯以强教之。即以豈胜豈乐为训。——《礼记·表记》
汔可休而凯归。——左思《吴都赋》
则令奏恺乐。——《周礼·大司乐》。注:“献功之乐。”
恺乐献于社。——《周礼·大司马》。注:“兵乐曰恺。”
振旅恺以入于晋。——《左传·僖公二十八年》。注:“乐也。”
六军张凯声如雷。——刘克庄《破阵曲》
又如:凯入(奏着胜利的乐曲归来);凯乐(演奏胜利的乐曲);凯声(胜利的乐歌声);凯期(胜利的日期);凯还(胜利归来)


kǎi
【形】
和乐;欢乐〖harmoniousandhappy;joyous;gay〗
故凯乐之情,见于金石。——嵇康《声无哀乐论》。又如:凯泽(和乐,欢乐);凯乐(和乐,欢乐)
安乐;温和〖peacefulandhappy;mild〗
凯风自南。——《诗·邶风·凯风》
心凯康以乐欢。——宋玉《神女赋》
又如:凯易(平和平易的样子);凯风(和风;南风);凯弟(和顺善良的样子)


kǎi
【动】
杀,斩〖kill〗
叵耐这两个畜生逃走,今日捉将来,我恼了,如何不凯?——《京本通俗小说·碾玉观音下》
凯歌
kǎigē
〖asongoftriumph〗∶得胜时所唱的歌
为了欢呼解放,他们同声高唱凯歌
〖paean〗∶歌唱胜利
凯撒大帝
KǎisāDàdì
〖GaiusJuliusCaesar〗(公元前100—前44)古罗马统帅、政治家。公元前46年在罗马建立独裁统治。凯撒,又译作“恺撒”
凯旋
kǎixuán
〖triumphantreturn〗打仗得胜后返回
凯旋门
Kǎixuánmén
〖triumphalarch〗一种纪念性建筑物至少有一个高耸的通道,典型的为一个拱门,通常为纪念胜利、人物或历史事件而建

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– UTHN 仰(山)并(廿)斜(竹)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄎㄞˇ

拼音 พินอิน:

– kǎi

前缀: 几=[体]家居之小桌子。

字身: 岂=[用]还师奏乐,和乐状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]还师回家,快乐状。

体:

用:

凯旋: 打胜仗旋归。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : khair

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!