ลำดับขีดอักษร:匪【fěi】

หมวดอักษร: 匚

ความหมายปัจจุบัน :

匪 [fěi] ขโมย(robber) –> 匪徒 [fěitú] โจร

พัฒนาการตัวอักษร :fěi
强盗,抢劫财物的坏人:匪徒。匪首。叛匪。
不,不是:匪夷所思(不是常人的想法)。获益匪浅。

笔画数:10;
部首:匚;
笔顺编号:1211121115
笔顺:横竖横横横竖横横横折

fěi
【名】
(形声。从匚(fāng),盛物之器。非声。本义:“篚”的古字。竹器,形似竹箧)
同本义〖roundbamboobasket〗
匪,器似竹筐。——《说文》。按,古者盛币帛以匪,其器椭方。
共设匪瓮之礼。——《周礼·肆师》
通“斐”。五色相错〖richandbrightcolors〗斐
有匪君子,如切如瑳。——《诗·卫风·淇奥》
盗匪〖bandit〗以打家劫舍为生、有组织、有武装的团伙。如:剿匪;匪荒(盗匪引起的灾祸);匪党(盗匪党徒);匪营(匪军的营地)

fěi
【副】
假借为“非”,表示否定〖not;no〗
匪寇,昏媾。——《易·屯卦》
比之匪人。——《易·比卦》
匪夷所思。——《易·涣卦》
先祖匪人。——《诗·小雅·四月》
我心匪石,不可转也。——《诗·邶风·柏舟》
匪女之为美,美人之贻。——《诗·邶风·北风》
又如:匪懈(不懈怠,不怠情);匪独(不单是);匪惟(不是);匪夷(不寻常)
表示否定,相当于“无”〖not;no〗
深言匪由衷,白首为无误。——明·何景明《送崔氏》
又如:匪什(无篇什,谓没有写作才能);匪止(不止);匪啻(不止,不只);匪惶(没有闲暇;来不及)
表示关联,用于“非…不…”之类的句式〖must…not〗
匪安匪舒。——《诗·大雅·江汉》
匪富匪势,穷年无冀。——《抱朴子·外篇·吴失》
不仅,不但〖notonly〗
匪手携之,言示之事;匪面命之,言提其耳。——《诗·大雅》
通“彼”(bǐ)。那,那个〖that;thatone〗
如匪行迈谋,是用不得于道。——《诗·小雅·小旻》
彼交匪纾,天子所予。——《韩诗外传·卷四》

fěi
【形、动】
行为不正〖bad〗
不幸见辱于匪人。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:匪辟(不正派;邪恶);匪人(匪类。行为不端的人;不是亲近的人;盗寇);匪劣(品行恶劣的人);匪昵(行为不端的亲信)
通“菲”。微薄〖meagre〗。如:匪薄(菲薄,浅陋);匪仪(菲薄的礼物)
【动】通“分”(fēn)。分配〖distribute;shareout〗
以九式的均节财用,…八曰匪颁之式。——《周礼·天官·大宰》
匪帮
fěibāng
〖banditgang〗盗匪集团
匪巢
fěicháo
〖bandits’lair〗土匪的老窝
匪盗
fěidào
〖bandit〗土匪,强盗
匪军
fěijūn
〖bandittroops〗由土匪组成的地方武装。也指像匪徒一样的不义的军队
匪首
fěishǒu
〖banditchieftain〗盗匪头目或为害人民的反动头目
匪徒
fěitú
〖bandit〗盗匪;强盗
匪夷所思
fěiyísuǒsī
〖unimaginablyqueer〗考虑问题的方法、言语、行动违反常规,使人难以想象和理解
涣有丘,匪夷所思。——《易·涣》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SLMY 侧(尸)緃(中)横(一)卜

注音 จู้อิน:

– ㄈㄟˇ

拼音 พินอิน:

– fěi

前缀: 匚=[体]藏物器。

字身: 非=[体]过失,否定。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]藏非者,非正道之人,强盗。|[用]否定词。

体:

盗匪: 强盗。

用:

匪懈: 不懈。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pvlx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pyoix

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fi

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fei3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huin2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hui2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hi

韩音 เสียงเกาหลี : bi

越南音 เสียงเวียดนาม : phir

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!