ลำดับขีดอักษร:匾【biǎn】

หมวดอักษร: 匚

ความหมายปัจจุบัน :

匾 [biǎn] –> 门匾 [ménbiǎn] ป้ายประตู, 光荣匾 [guāngróngbiǎn] ป้ายประกาศเกียรติคุณ

พัฒนาการตัวอักษร :biǎn
题字的横牌,挂在门或墙的上部:匾额。横匾。光荣匾。
一种用竹篾编成的器具,圆形的下底,边框很浅,用来养蚕、盛粮食等。
笔画数:11;
部首:匚;
笔顺编号:14513251225
笔顺:横捺折横撇竖折横竖竖折

biǎn
【形】
同“扁”。形体的厚度比长度、宽度小;不圆〖flat〗。如:匾毛(羽毛。因形状扁平,故称。亦借指鸟类);匾食(水饺)

biǎn
【名】
匾额〖ahorizontalinscribedboard〗。如:光荣匾;匾式(匾额);匾对(匾额和对联)
上面绣字的丝制横幅〖asilkbannerembroideredwithwordsofpraise〗。如:绣金匾
用竹蔑编成的器具,圆形平底框很浅,用来养蚕或盛粮食〖abigroundshallowbasket〗。如:针线匾;养蚕团匾;匾篮儿(浅边的篮子)
匾额
biǎn’é
〖horizontaltabletwithinscription〗挂在门、墙上部的题有字的横牌

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SHSB 侧(尸)斜(竹)侧(尸)月

– SISB 侧(尸)点(戈)侧(尸)月

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄢˇ

拼音 พินอิน:

– biǎn

前缀: 匚=[体]藏物之器,框子。

字身: 户册=[用]君王所颁之符命。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]挂在高处,框住的平扁物。

体:

匾额: 挂在门额的平扁木框,上题有字者。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : peenx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : penx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : biän3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bin

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : biang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pian2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hen

韩音 เสียงเกาหลี : pyen

越南音 เสียงเวียดนาม : bieenr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!