ลำดับขีดอักษร:吩【fēn】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

吩 [fēn] คำสั่ง,吩咐 (fēn fù)สั่ง กำชับ (fēnfu)กำชับ (fēnfu)คำสั่ง (fēnfu)สั่ง (fēnfu)สั่งงาน 吩 (fēn)คำสั่ง (fēn)ดูวลีด้านล่าง (fēn)สั่ง” “

พัฒนาการตัวอักษร :fēn
〔吩咐〕a.嘱咐;b.口头指派或命令。
笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:2513453
笔顺:竖折横撇捺折撇

fēn
吩咐
fēnfù
(方言又叫吩示)〖tell;instruct〗口头指派或命令
张大爷吩咐我好生照看小马驹

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RCSH 口金侧(尸)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄣ

拼音 พินอิน:

– fēn

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 分=[用]施给。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]以言语施给,嘱告也。

体:

用:

因:

吩咐: 嘱告。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pyon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fen1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hung1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hun

韩音 เสียงเกาหลี : bun

越南音 เสียงเวียดนาม : phaanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!