ลำดับขีดอักษร:哄【hǒng】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

哄 [hōng]* –> 哄闹 [hōngnào] เสียงเอะอะโวยวาย, 哄抢 [hōngqiǎng] แย่งกัน 哄 (閧) [hòng]* –> 一哄而起 [yíhòng’érqǐ] แห่กันไปทำโดยไม่ได้วางแผนหรือเตรียมการ

พัฒนาการตัวอักษร :hōng
好多人同时发声:哄传(chu俷 )。哄动。

hǒng
说假话骗人:哄人。哄弄。哄骗。
用语言或行动逗人喜欢:哄逗。哄劝。哄小孩儿。

hòng
吵闹,搅扰:起哄(故意吵闹扰乱,亦指开玩笑)。哄场(指观众喝倒彩)。哄抢。一哄而起。
笔画数:9;
部首:口;
笔顺编号:251122134
笔顺:竖折横横竖竖横撇捺

hōng
【动】
(形声。从口,共声。本义:许多人同时发声)
同本义〖roar〗
游人哄笑观俳优。——宋·孔平仲《上元作》
又如:哄笑;哄饮(聚众饮酒);哄伙(形容热闹,盛大);哄然;哄哄翕翕(潦潦草草;匆匆忙忙)
呵叱〖berate〗
叿,呵也。或作哄。——《集韵》
驺哄,呵喝声。——《篇海类篇》

hōng
【象】
形容许多人大声笑或喧哗声〖roarsoflaughter〗。如:哄咙(象声词);哄哄(嘈杂纷乱)
另见hǒng;hòng
哄传
hōngchuán
〖(ofrumours)circulatewidely〗纷纷传说
这个消息不久就哄传开了
哄动
hōngdòng
〖causeasensation;makeastir〗∶同时惊动很多人
哄动一时
〖gathertogethertocreateadisturbane〗∶起哄
复又回来,小儿们哄动。——《水浒传》
〖provoke;stirup〗∶挑动;煽动
世间只有虔婆嘴,哄动多多少少人。——明·冯梦龙《喻世明言》
哄闹
hōngnào
〖bustle〗众人同时喧闹
哄抢
hōngqiǎng
〖noisilyandpaniclypurchase〗∶起哄抢购
〖noisilyplunder〗∶抢夺〖财物〗
哄抢国家物资
哄然
hōngrán
〖roar〗∶吵吵嚷嚷的叫喊声
哄然大笑
〖boisterous〗∶突然发作,冒出
哄然大笑
哄堂大笑
hōngtáng-dàxiào
〖thewholeroomburstingintolaughter〗形容满屋子的人同时大笑
陆郭二人同声道:“托爷们的洪庇,那时小弟还要叫戏哩”。大家哄堂大笑。——清·李绿园《歧路灯》
哄笑
hōngxiào
〖(ofmanypeople)laughtogether〗起哄并大笑
他的动作令大家哄笑不止

hǒng
【动】
欺骗〖bamboozle;humbug;cheat〗。如:哄脱(骗过);哄赚(欺骗);哄哄翕翕(哄说;欺骗);哄局(骗局)
逗引〖lull;coax〗。如:哄婴儿一笑;哄孩子吃药;她很会哄孩子玩;哄动(挑动,逗引)
混〖passfor;palmoffas〗
四人杂在社火队里,取路哄入封丘门来。——《水浒传》
另见hōng;hòng
哄骗
hǒngpiàn
〖cheat;humbug;deceive〗用假话骗人
哄骗我去买他那些毫无价值的存货
哄劝
hǒngquàn
〖soothe〗用言辞劝说,使人乐意接受
我哄劝她:“这条不好看,再挑一条”

閧、鬨
hòng
【名】
吵闹;喧嚣〖uproar〗
鬨,斗也。从门,共声。——《说文》
邹与鲁鬨。——《孟子》
又如:哄堂(喧笑声盛大,洋溢全堂);哄然(喧闹声盛大);哄堂大笑(全堂大笑)
另见hōng;hǒng
哄场
hòngchǎng
〖catcall;raiseabighulabaloo〗观众起哄,喝倒采
哄抬
hòngtái
〖driveup(prices)〗投机商人起哄抬高〖物价〗

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LNTC 緃(中)钩(弓)并(廿)金

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄥˋ

拼音 พินอิน:

– hòng

前缀: 斗=[用]相争。

字身: 共=[用]同也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]许多人一同争吵。

体:

用:

起哄: 发起吵闹。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : glooys

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghungh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : hon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hong4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hung

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hong1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : haⁿ2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kou

韩音 เสียงเกาหลี : hoq

越南音 เสียงเวียดนาม : hoongs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!