ลำดับขีดอักษร:啃【kěn】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

啃 [kěn] แทะ –> 啃草 [kěncǎo] เล็มหญ้า/กินหญ้า, 啃骨头 [kěngǔtou] แทะกระดูก

พัฒนาการตัวอักษร :kěn
一点一点地咬下来:啃啮。啃噬。啃骨头。啃玉米。
笔画数:11;
部首:口;
笔顺编号:25121212511
笔顺:竖折横竖横竖横竖折横横


kěn
【动】
(形声。从口,肯声。本义:用牙齿剥食坚硬的东西)
同本义〖gnaw;nibble〗。如:啃骨头;啃老玉米
比喻刻苦钻研〖delve〗。如:啃书本
同“坑”。坑,害〖frameup〗
我的大太爷?那真啃死小人了!——《官场现形记》

kěn
【象】
咳嗽声〖cough〗
这不是小事,的确该三思而后行。…啃,啃…依我愚见,…啃,啃…暂时压一下,莫忙交到会上。——李劼人《大波》
“龈”
另见yín
啃骨头
kěngǔtou
〖gnawabone;pickabone〗∶用牙剥食骨头上的肉
那只狗在啃骨头
〖ajobthatwasdifficultandnotveryprofitable〗∶比喻难做的而又没有什么油水的工作,常和“吃肉”对举
吃肉和啃骨头的事都得干
啃啮
kěnniè
〖gnaw;nibble〗∶啃
马蜂啃啮花叶
〖bite〗∶比喻折磨
这巨大的悲痛在啃啮着她的心

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RYMB 口卜横(一)月

注音 จู้อิน:

– ㄎㄣˋ

– ㄎㄣˇ

拼音 พินอิน:

– kèn

– kěn

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 肯=[用]止于骨肉。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]用牙咬到骨头为止,用力咬。

体:

用:

因:

啃啮: 用力咬。

果:

组合字:

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khonx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : sep

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ken3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : han

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : keeng2

越南音 เสียงเวียดนาม : khawngr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!