ลำดับขีดอักษร:喉【hóu】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

喉 [hóu] คอ –> 白喉 [báihóu] โรคคอตีบ, 喉结 [hóujié] ลูกกะเดือก(Adam’s apple), 喉咙 [hóulóng] ลำคอ

พัฒนาการตัวอักษร :hóu
颈的前部和气管相通的部分,是呼吸器官的一部分,内有声带,又是发音器官(通称“喉头”):喉咙。喉舌(a.泛指说话的器官;b.喻代言人,如“报纸是人民的喉喉”;c.喻险要的地方,如“居庸关乃扼守京城之喉喉”.;d.古喻国家的重臣,特指御史之类的谏官)。
笔画数:12;
部首:口;
笔顺编号:251325131134
笔顺:竖折横撇竖折横撇横横撇捺

hóu
【名】
喉头〖larynx;throat〗
喉,咽也。——《说文》
喉咽者,量肠之府也。——《后汉书·马融传》
断其喉。——唐·柳宗元《三戒》
又如:喉吻(喉头与嘴唇);喉头气(因生气发怒而感到喉头憋闷);喉韵(饮茶后喉头产生的甘爽的回味)
喻要害之地;交通要道〖strategicpassage〗。如:喉吭(犹咽喉。也喻交通要道);喉嗉(咽喉和食道。借指生命);喉衿(喻要害之地;也喻纲领,要领)
喉急
hóují
〖anxious〗[方言]∶焦急
喉急的表情
又作“猴急”
喉镜
hóujìng
〖laryngoscope〗一种用于检查喉部病变的装置或器械
喉咙
hóulóng
〖throat;larynx〗笼统指咽喉部
喉鸣
hóumíng
〖ruckle〗发出沙哑的喉音(如窒息时发声)
驴叫,骆驼发出喉鸣
喉舌
hóushé
〖mouthpiece;spokesman〗泛指说话的器官和新闻媒介
王之喉舌。——《诗·大雅·烝民》。传:“家宰也。”
我们的报纸是人民的喉舌
喉头
hóutóu
〖larynx;throat〗陆栖脊椎动物呼吸道的上部,上通咽,下接气管,属于呼吸系统。自古以来,将它与属于消化系统的咽混为一谈
喉咽
hóuyān
〖laryngopharynx〗∶位于喉的后方或紧接喉部的咽的下部
〖akeyposition〗∶比喻要害之地
喉炎
hóuyán
〖laryngitis〗喉的炎症

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RONK 口人钩(弓)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄡˊ

拼音 พินอิน:

– hóu

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 侯=[体]原作矦,射箭,箭靶。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]口侯,咽上有结如箭靶,是称喉。

体:

喉咙: 同咽喉,发声及呼吸器官。

用:

喉舌: 皆发声器官,说话之意。

因:

果:

润喉: 滋润喉咙。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : goo

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghu

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : heu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hou2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ao5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : au5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kou

韩音 เสียงเกาหลี : hu

越南音 เสียงเวียดนาม : haauf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!