ลำดับขีดอักษร:嘲【cháo】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

嘲 (謿) [cháo] เยาะเย้ย(ridicule) –> 嘲笑 [cháoxiào] หัวเราะเยาะ(laugh at)

พัฒนาการตัวอักษร :cháo
讥笑,拿人取笑:嘲笑。嘲弄。嘲骂。嘲诮。嘲谑。冷嘲热讽。

zhāo
〔嘲哳(zh?)〕同“啁哳”。
笔画数:15;
部首:口;
笔顺编号:251122511123511
笔顺:竖折横横竖竖折横横横竖撇折横横

謿
cháo
【动】
(形声。从口,朝声。本义:嘲笑)
同本义〖ridicule;deride〗
以至于杂以嘲戏。——曹丕《典论·论文》
又如:冷嘲热讽;嘲问(带讽刺地问);嘲戏(嘲弄嬉戏)
唱,按音律发声〖sing〗
因使元翌等嘲,以酒为韵。——《北史·薛孝通传》
又如:嘲歌(信口唱歌);嘲风弄月(吟咏清风)
另见zhāo
嘲讽
cháofěng
〖sneerat;taunt〗嘲弄讥讽
唐代杜牧诗……就是对这件事的嘲讽
嘲弄
cháonòng
〖makeabuttofmock〗嘲讽;捉弄
切勿嘲弄人
嘲笑
cháoxiào
〖laughat;deride;jeer〗讽刺挖苦别人
她大约从他们的笑容和声调上,也知道是在嘲笑她

zhāo
【动】
勾引〖seduce〗
妇人在家,别无事干,一日三餐吃了饭,打扮光鲜,只在门前帘儿下站着,常把眉目嘲人,双睛传意。——《金瓶梅》
又如:嘲汉子的班头(勾引男子的能手);嘲惹(挑逗;撩拨)
另见cháo
嘲哳
zhāozhā
〖twitter〗象声词,形容声音杂乱
呕哑嘲哳。——唐·白居易《琵琶行(并序)》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RJJB 口交(十)交(十)月

注音 จู้อิน:

– ㄔㄠˊ

– ㄓㄠ

拼音 พินอิน:

– cháo

– zhāo

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 朝=[用]面向。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]口面向,当面以话语对人,无恶意之笑语也。

体:

用:

因:

嘲笑: 当面取笑。

嘲弄: 取笑捉弄。

嘲骂: 取笑辱骂。

嘲讽: 取笑讽刺。

果:

自嘲: 自己取笑自己。

解嘲: 自己解除他人取笑之处。

讥嘲: 讥讽取笑。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xrceew

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : trau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ceu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chao2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zaau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ciou2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tau1

日音 เสียงญี่ปุ่น : teu

韩音 เสียงเกาหลี : jo

越南音 เสียงเวียดนาม : chaof

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!