ลำดับขีดอักษร:坑【kēng】

หมวดอักษร: 土

ความหมายปัจจุบัน :

坑 [kēng] ทำลาย,陷坑 (xiàn kēng)หลุมพราง, กับดัก (xiànkēng)กับดัก (xiànkēng)หลุมพราง 茅坑 (máo kēng)ส้วม,ส้วมแบบคอห่าน 粪坑 (fèn kēng)บ่อเก็บอุจจาะปัสสาวะ, บ่อเก็บปุ๋ยคอก (fènkēng)ส้วมหลุม 窑坑 (yáo kēng)หลุมที่ถูกขุดเอาดินไปทำอิฐและกระเบื้อง 矿坑 (kuàng kēng)หลุมแร่ บ่อแร่ 炉坑 (lú kēng)ส่วนที่รองรับขี้เถ้าใต้เตา 火坑 (huǒkēng)ขุมนรก (huǒkēng)สถานที่ยากลำบาก 满坑满谷 (mǎn kēng mǎn gǔ)เกลื่อนกลาดไปหมด 泥坑 (ní kēng)หลุมเลน (níkēng)ปลัก (níkēng)หล่ม” “

พัฒนาการตัวอักษร :kēng
洼下去的地方:坑洼。火坑(喻悲惨的生活环境)。
把人活埋:坑杀。焚书坑儒。
陷害,设计使人受到损失:坑害。坑骗。
地洞。
笔画数:7;
部首:土;
笔顺编号:1214135
笔顺:横竖横捺横撇折

kēng
【名】
(形声。从土,亢声。本义:地面上凹下去的地方)
同本义〖hollow〗
坑,堑也,壑也。——《玉篇》
或被坑水冲淹。——《广东军务记》
又如:刨个坑;挖坑;坑阱(泛指深坑);坑坎(指地面高低不平;洼地;坑穴)
矿穴,矿场〖pit〗
其天下自五岭以北,见捋银坑,并宜禁断。——《旧唐书·食货志上》
又如:坑户(唐宋以来采掘金属矿的在籍专业户);坑冶(金属矿的开采与冶炼);坑探(开挖坑道探明矿藏的情况)
[方言]∶大小便用的粪坑或缸〖pit〗
其天下自五岭以北,见捋银坑,并宜禁断。——《旧唐书·食货志上》
又如:茅坑(厕所里的粪坑)
沟壑〖gully〗。如:坑谷(沟壑山谷);坑堑(地下的陷沟);坑壕(壕沟);坑岸(犹坑堑,沟壑)

kēng
【动】
陷害〖frameup〗
则被你坑杀人燕侣莺俦。——《窦娥冤》
又如:坑闪(坑害抛弃);坑陷(坑害;陷害);坑蒙(坑害蒙骗)
活埋〖buryalive〗
于是楚军夜击坑秦卒二十余人。——《史记·项羽本纪》
又如:坑降(活埋已经投降的兵将);坑杀(活埋);坑戮(坑杀;活埋);焚书坑儒
欺骗〖cheat〗。如:奸商净坑人
损人〖doabadturn〗
我并没得罪人,为甚么这么坑我?——《红楼梦》
坑道
kēngdào
〖gallery〗∶开采矿物时开掘的地下通道
〖tunnel;sap〗∶一种防御工事,用于隐蔽人员,储藏弹药、粮食等
坑道作业
坑道兵
坑害
kēnghài
〖leadsb.intoatrap;entrap;frameup;schemetodoharm〗陷害;用狡诈、狠毒手段使人受损
坑井
kēngjǐng
〖galleryandmine〗坑道和矿井
坑坑坎坎
kēngkēng-kǎnkǎn
〖bumpy;rough〗形容高低不平(多指地面)
路面坑坑坎坎的,很不好走
坑坑洼洼
kēngkeng-wāwā
〖(ofroadsurface)fullofbumpsandhollows;bebumpyandrough〗形容物体表面凹凸不平,高高低低
他脸上坑坑洼洼的真难看
坑蒙拐骗
kēngmēng-guǎipiàn
〖bluffanddeceive;swindleandbluff〗[方言]∶招摇撞骗
白主任,你怎么竟干坑蒙拐骗的事呢!——董玉振《精明人的苦恼》
坑骗
kēngpiàn
〖cheat;swindle〗用狡诈手段使人受骗吃亏
用假货坑骗人
坑人
kēngrén
〖cheatpeople〗∶使人上当吃亏;坑害人
咱们是公买公卖,不像奸商那样坑人
〖unlucky〗[方言]∶指因受到重大损失而感到痛心
好容易攒钱买了块手表,转眼就坏了,真坑人
坑洼
kēngwā
〖hollow〗∶洼下去的地方
积水坑洼
〖low-lying〗∶低洼
坑洼不平的小路
坑子
kēngzi
〖hole;hollow〗〖口〗∶地面上的深陷处
水坑子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GYHN 土卜斜(竹)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄎㄥ

拼音 พินอิน:

– kēng

前缀: 土=[体]土地。

字身: 亢=[用]伸直咽喉。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]土地如咽喉伸直状,指地面低陷处,引申为陷害。

体:

毛坑: 指厕所。

用:

坑陷: 以坑陷害。

坑人: 以坑害人。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khraay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khrang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khan

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ken1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : haang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : keen1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kheⁿ1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : gaiq

越南音 เสียงเวียดนาม : khanhz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!