ลำดับขีดอักษร:宠【chǒng】

หมวดอักษร: 宀

ความหมายปัจจุบัน :

宠 (寵) [chǒng] โปรดปราน –> 宠物 [chǒngwù] สัตว์เลี้ยง, 宠爱 [chǒng’ài] รักเป็นพิเศษ/รักโปรดปราน

พัฒนาการตัวอักษร :(寵)
chǒng
爱:宠爱。宠儿。宠信。宠幸。得宠。失宠。争宠。
纵容,偏爱:别把孩子宠坏了。
妾:纳宠。
推崇:尊宠。

笔画数:8;
部首:宀;
笔顺编号:44513534
笔顺:捺捺折横撇折撇捺


chǒng
【动】
(形声。从宀(mián),龙声。本义:尊崇)
同本义〖revere〗
宠神其祖。——《国语·楚语》。注:“尊也。”
宠,尊居也。——《说文》
宠名皆弃。——《左传·襄公三十年》。谓族也。
又如:宠存(尊崇慰问);宠重(尊崇重视);崇厉(尊崇勉励)
宠爱〖bestowfavoron;doteon〗
君以为忠,而甚宠之。——《左传·昭公十年》
不宜爱而受宠。——《论衡·幸偶》
少姜有宠而死。——《左传·昭公三年》
宠辱若惊。——《老子》
上官大夫与之同列,争宠而心害其能。——《史记·屈原贾生列传》
又如:一家人很宠他;宠冠一时(备受宠爱,冠绝一时);宠拔(宠爱提拔)


chǒng
【名】
荣耀〖honor〗
承天宠也。——《易·师》。郑注:“光耀也。”
其宠大矣。——《国语·楚语》。注:“荣也。”
宠有孝悌长幼顺明之节。——《史记·赵世家》。正义:“贵也。”
心旷神怡,宠辱偕忘。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
又如:宠辱(荣耀与耻辱);宠借(给予荣宠和奖励)
恩惠〖kindness〗。如:宠灵(恩宠);宠光(恩宠光耀);宠利(恩宠与利禄)
受宠爱的人〖pet〗
齐侯好内,多内宠。——《左传·僖公十七年》
又如:内宠;爱宠
皇帝所施的〖imperial〗。如:宠劳(皇帝的慰劳);宠赐(帝王的恩赐);宠惠(帝王的恩泽)
宠爱
chǒng’ài
〖makeapetofsb.〗对在下者因喜欢而偏爱。用于上对下,地位高的人对地位低的人
宠爱孩子
宠儿
chǒng’ér
〖pet;favourite〗娇生惯养的孩子,通常指惯坏了的、受到特殊优待或照顾的人
宠惯
chǒngguàn
〖indulge;spoil(children)〗〖对子女〗宠爱娇纵;〖对子女〗溺爱并放纵
宠任
chǒngrèn
〖bespeciallyfondofandtrustunduly〗得到偏爱和信赖(多含贬义)
深得宠任
宠辱不惊
chǒngrǔ-bùjīng
〖remainindifferentwhetherfavouredorhumiliated〗受宠或受辱都不放在心上;形容不以得失而动心
宠信
chǒngxìn
〖bespeciallyfondofandtrustunduly〗得到偏爱和信赖(多用于贬义)
深受上司宠信
宠幸
chǒngxìng
〖makeapetofsb.〗旧指帝王对后妃、臣下的宠爱,泛指地位高的人对地位低的人的宠爱
宠遇
chǒngyù
〖treatfavour〗以恩宠相待

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JYBP 交(十)卜月心

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄥˇ

拼音 พินอิน:

– chǒng

前缀: 宀=[体]室也。

字身: 龙=[体]传说之动物。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]室中有龙,尊居也,尊荣,爱也,恩也。

体:

宠辱: 对比词,爱及辱。

用:

光宠: 光荣宠幸。

宠爱: 偏爱。

宠幸: 宠爱幸爱。

宠遇: 溺爱之遇。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : sungr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!