ลำดับขีดอักษร:害【hài】

หมวดอักษร: 宀

ความหมายปัจจุบัน :

害 [hài] เป็นภัย –> 厉害 [lìhai] ร้ายกาจ, เก่งมาก, 害人害己 [hàirénhàijǐ] ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว, 害处 [hàichu] โทษ

พัฒนาการตัวอักษร :hài
有损的,与“益”相对:害虫。害鸟。
引起灾难的人或事物,坏处:害处。祸害。灾害。为民除害。
使受损伤:害人。损害。伤害。危害。
发生疾病:害眼。
心理上发生不安定情绪:害羞。害怕。
杀死:杀害。遇害。
妒忌:“上官大夫与之同列,争宠而心害其能”。
利益
笔画数:10;
部首:宀;
笔顺编号:4451112251
笔顺:捺捺折横横横竖竖折横

hài
【动】
(会意。从宀(mián),从口,丰(gài)声。从“宀”、从“口”,意思是言从家起,而“言”又往往是危害的根源。本义:伤害,损害)
同本义〖impair;injure;damage;harm〗
害,伤也。——《说文》
害所得而恶也。——《墨子·经上》
斗怒害也。——《荀子·臣道》
害者,利之反也。——《韩非子·六反》
周知其利害。——《周礼·职方式》
志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。——《论语·卫灵公》
邪曲之害公也。——《史记·屈原贾生列传》
恐其害己。——《韩非子·五蠹》
又如:害心(害人害物的心思。即杀心);害马(本指损伤马的自然本性。后凡足以损害同类或团体的人,都称为害马或害群之马);害虐(伤害虐待);害身(伤害身体)
妨碍,妨害〖hinder〗
害,妨也。——《字汇》
曰:“许子奚为不自织?”曰:“害于耕。”——《孟子·滕文公上》
又如:他设置重重障碍,这可害了我
谋杀,谋害〖kill;murder〗
复行扰害。——《广东军务记》
医言无害。——清·袁枚《祭妹文》
又如:他在去上班的路上被害;他为仇人所害
妒忌〖bejealousof;envy〗
上官大夫与之同列,争宠,而心害其能。——《史记·屈原贾生列传》
招致某种后果〖cause〗
你这负心汉,害天灾的!——关汉卿《救风尘》
加祸〖puttheblameonsb.else;shifttheblameontoothers〗
鬼神害盈而福谦。——《易·谦彖》
怕羞〖beshy;feelafraidorashamed,etc.〗。如:害羞;害碜(感到牙碜。比喻怕羞、害臊或发怵)
感觉〖feel〗。如:害乏(感到疲乏);害饥(感到饥饿);害疼(感觉疼)
患病,发生疾病〖sufferfrom〗。如:害不好(生病);害夏(夏季长期发烧的病);害黄病(生黄疸病);害疯(得了疯病)
怕〖beafraidof〗。如:害慌(害怕;发慌)
因怀孕而恶心、呕吐、食欲异常〖vomit〗。如:害孩子;害喜

hài
【名】
灾害。祸害〖disaster;calamity〗
时多疾病毒伤之害。——《淮南子·脩务》
必兴天下之利,除去天下之害。——《墨子·兼爱中》
有公害。——清·黄宗羲《原君》
一己之害。
天下释其害。
又如:害咎(灾祸);害患(祸患);害灾(灾害)
人身重要的部位〖vitalpart;crucialpoint〗。如:要害(身体上的致命部分)
险要的处所〖strategicallyimportantplace〗
守位以仁,不恃隘害。——张衡《东京赋》
恶人〖evil〗。如:为民除害

hài
【形】
有害的〖harmful;destructive;injurious〗。如:害虫;害兽
另见hé
害病
hàibìng
〖fallill〗生病
害虫
hàichóng
〖injuriousinsect〗凡直接或间接对人类有害的虫类。如苍蝇、蚊子,有的危害农作物,如蝗虫、螟虫、棉蚜
害处
hàichù
〖evil;harm〗对人或事物有害的地方
害口
hàikǒu
〖morningsicknessofapregnantwoman〗[方言]∶指妊娠反应
害马
hàimǎ
〖evilmemberoftheherd〗有害马的。后指危害集体的人
亦去其害马者而已矣!——《庄子·徐无鬼》
害命
hàimìng
〖commitmurder〗杀害性命
图财害命
害怕
hàipà
〖beafraidof;bescared〗面临险境而心中恐惧、惊慌
心中害怕,不由得加快了脚步
害群之马
hàiqúnzhīmǎ
〖blacksheep;anevilmemberoftheherd〗害马,本指损伤马的自然本性。后凡足以损害同类或团体的人都称为害马或害群之马
但我在厂里好比是一家之主,我不能容忍那种害群之马。——茅盾《子夜》
害人
hàirén
〖victimization;getsb.intotrouble〗使人受害的行为或过程
害人不浅
hàirén-bùqiǎn
〖causeinfiniteharmtopeole;dopeoplegreatharm;inflictapersonnotshallowly〗把别人坑害得很厉害
恐日后成了大怪,害人不浅也。——《西游记》
害人虫
hàirénchóng
〖anevilcreature;pest〗比喻害人的人
害臊
hàisào
〖feelashamed;bebashful〗怕羞
害兽
hàishòu
〖harmfulanimal〗对人类有害的各种兽类,如獾、狼、野猎等
害喜
hàixǐ
〖morningsicknessofapregnantwoman〗指怀孕期间恶心、呕吐、不思饭食等种种反应。也说“害口”
害羞
hàixiū
〖bebashful;beshy〗感到不好意思;难为情
害羞的少女
害眼
hàiyǎn
〖haveeyetrouble〗眼睛患病,特指患急性结膜炎
害月子
hàiyuèzi
〖morningsicknessofapregnantwoman〗[方言]∶见“害喜”


【副】
通“曷”。何不〖whynot〗
王害不违卜。——《书·大诰》
薄汙我私,薄澣我衣,害澣害否,归宁父母。——《诗·周南·葛覃》
时日害丧,予及女偕亡。——《孟子·梁惠王上》
予害敢不于祖宗安人图功所终?——《汉书·翟方进传》
另见hài

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JQJR 交(十)手交(十)口

– JQMR 交(十)手横(一)口

注音 จู้อิน:

– ㄏㄞˋ

– ㄏㄜˊ

拼音 พินอิน:

– hài

– hé

前缀: 宀=[体]家也。

字身: 丰口=[用]口盛,言多也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]家中言多,伤也,象征祸起于微,不利,怕。

体:

祸害: 灾祸之不利。

要害: 重要的不利之处。

害处: 不利之处。

用:

伤害: 伤及他人。

害臊: 怕羞。

害病: 祸起于病。

因:

果:

组合字: 搳嗐瞎犗辖螛磍縖

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gaads

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghad

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ghe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hoi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hai7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hai7

日音 เสียงญี่ปุ่น : gai

韩音 เสียงเกาหลี : hai

越南音 เสียงเวียดนาม : haij

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!