ลำดับขีดอักษร:尝【cháng】

หมวดอักษร: 小

ความหมายปัจจุบัน :

尝 [cháng] ชิม –> 尝尝 [chángcháng] ชิมดู เช่น 1. 给我尝一尝。ให้ฉันลองชิมบ้าง 2.你尝尝! เธอลองชิมดูซิ

พัฒนาการตัวอักษร :(嘗)
cháng
辨别滋味:尝食。尝新(吃新收获的谷物或应时的果品)。尝鲜。品尝。卧薪尝胆。
试,试探:尝试。尝敌(试探敌人的力量)。
经历:尝受。备尝艰苦。
曾经:未尝。何尝。
笔画数:9;
部首:小;
笔顺编号:243451154
笔顺:竖捺撇捺折横横折捺

嘗、嚐
cháng
【动】
(形声。从旨,尚声。“旨”,滋味美。本义:辨别滋味,品尝)
同本义〖taste;trytheflavourof〗
天子乃以雏尝黍。——《礼记·月令》
臣先尝之。——《礼记·曲礼》
不敢尝。——《论语》
百鬼迪尝。——《汉书·礼乐志》
尝其旨否。——《诗·小雅·甫田》
又如:尝酒;尝食(试辨食物的味道);尝酎(祭祀的时候,尝一尝新酒的滋味)
尝试〖try〗
尝,试也。——《小尔雅》
诸侯方睦于晋,臣请尝人,若何?——《左传·襄公十八年》
又如:尝巧(试验其技巧);尝汤戏(正戏前加演的短戏)
经历〖experience〗
险阻艰难,备尝之矣。——《左传·僖公十八年》
又如:备尝艰苦;尝到了公职的甜头


cháng
【副】
曾经〖havealready〗
仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。——宋·王安石《伤仲永》
予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?——宋·范仲淹《岳阳楼记》
尝鼎一脔
chángdǐng-yīluán
〖strawsinthewind—fromonelearnall〗尝尝鼎里的一块肉,可以知道全鼎内的肉味,比喻根据部分得知全体
尝试
chángshì
〖haveashot;try;attempt〗试一试;试验
政治尝试
尝鲜
chángxiān
〖tastefreshfood〗吃应市的新鲜食品
尝新
chángxīn
〖tastewhatisjustinseason〗吃新收获的农产品或其他应时鲜货

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FBRPA 火月口心日

注音 จู้อิน:

– ㄔㄤˊ

拼音 พินอิน:

– cháng

前缀: 旨=[用]美也。

字身: 尚=[用]重视。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]尚旨,重视美味则以口味之,试也。

体:

用:

未尝: 未受。

备尝: 颇受。

尝味: 试试味道。

尝试: 亲身经历。

因:

果:

组合字: 尝鲿

越南音 เสียงเวียดนาม : thuwowngf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!