ลำดับขีดอักษร:岔【chà】

หมวดอักษร: 山

ความหมายปัจจุบัน :

岔 [chà] แยก –> 岔路 [chàlù] ทางแยก

พัฒนาการตัวอักษร :chà
山脉分歧的地方,亦指道路、河流分歧的地方:岔道。岔子。大沟小岔。
转移话题,未按原来的方向行进而偏到一边:打岔。走岔了。
互相让开或调换:把这两个会的时间岔开。
方言,嗓音失常:岔调(di刼 )。
笔画数:7;
部首:山;
笔顺编号:3453252
笔顺:撇捺折撇竖折竖

chà
【名】
(会意。从山,从分。本义:山脉分岐的地方)
山脉或道路分岐的地方〖branch;fork〗。如:岔路口
在活动过程出的麻烦事〖trouble〗。如:放心吧,出不了岔
乱子,事故〖accident〗。如:岔头(岔子;差错);他开车从未出过岔

chà
【动】
错开〖branchoff〗。如:把两个会岔开
转移主题〖diverge〗。如:两人正要争吵时,我给岔开了
在他人谈话中插话〖interrupt〗。如:岔断(打断他人的讲话);拿话岔开
岔道
chàdào
〖byroad;branchroad〗∶岔路
〖turnout〗∶歧路
岔开
chàkāi
〖branchoff;diverge〗∶分开
公路在山前岔开
〖parry;headitoff〗∶离开原来的主题
岔开话题
岔口
chàkǒu
〖roadjunction〗道路的分岔处
岔流
chàliú
〖branchstream〗从河流下游分出的小河道,也流入海洋或汇入大河
岔路
chàlù
〖branchroad;byroad〗分岔的路
岔子
chàzi
〖accident;setback〗∶事故
他开车从没出过岔子
〖trouble〗∶活动进行中发生的麻烦事

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CSHU 金侧(尸)斜(竹)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄚˋ

– ㄔㄚˊ

拼音 พินอิน:

– chà

– chá

前缀: 分=[用]分割。

字身: 山=[名]地面高的部分。

字源: 会意-衍文

字意: [体]山分有歧,三分路。|[用]指事物发生了变化。

体:

岔子: 事情有了变化。

岔口: 分歧之口。

岔路: 路有了分支。

用:

因:

岔开: 使变化开。

果:

打岔: 使连续之事中断。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shraas

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chrah

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsho

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ca

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cha4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ca1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsha1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ta

韩音 เสียงเกาหลี : ca

越南音 เสียงเวียดนาม : xoas

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!