ลำดับขีดอักษร:崇【chóng】

หมวดอักษร: 山

ความหมายปัจจุบัน :

崇 [chóng] สูงส่ง –> 崇拜 [chóngbài] เลื่อมใสศรัทธา

พัฒนาการตัวอักษร :chóng
高:崇山峻岭。崇高。崇论闳议(指高出一般人的讨论。亦作“崇论宏议”)。
尊重,推重:崇敬。崇拜。崇尚。推崇。尊崇。
古同“终”,终了。
充,充满:崇酒于觞。
增长:“今将崇诸侯之奸”。
姓。
笔画数:11;
部首:山;
笔顺编号:25244511234
笔顺:竖折竖捺捺折横横竖撇捺

chóng
【形】
(形声。从山,宗声。本义:山大而高)
同本义〖lofty〗
崇,嵬高也。——《说文》。按,字亦作嵩、作崧。
融降于崇山。——《国语·周语》。注:“崇,崇高山也。夏居阳城,崇高所近。”
又如:崇亘(高峻绵延);崇崖(高峻的山崖);崇阿(高大的山丘);崇山(高山);崇崇(高耸的样子)
高;高大〖high;tallandbig〗
崇,高也。——《尔雅》
与黄比崇。——张衡《西京赋》
崇崇圜邶。——扬雄《甘泉赋》
广与崇方。——《考工记·梓人》
大侯之崇,见鹄于参。——《仪礼·大射仪》
于是封之,崇四尺。——《礼记·檀弓》
明道德之广崇。——《史记·屈原贾生列传》
又如:崇墉(高大的城墙);崇榘(高峻的城墙)
高贵〖noble;high〗
天子曰崇城,言崇高也。——《白虎通》
又如:崇阀(高贵显赫之家);崇阶(高位,高官);崇卑(高低,高下)
兴盛〖prosperous〗
建明德而崇业。——张衡《东京赋》。注:“犹兴也。”
又如:崇业(兴业);崇盛(隆盛,极其荣宠)

chóng
【动】
尊崇,推崇〖revere;advocate〗
崇事宗庙社稷。——《礼记·祭统》
莽遂崇鬼神淫祀。——《汉书·郊祀志》
又如:崇正黜邪(推崇正气,摒弃邪恶);崇实(注重实际);崇德(崇尚道德。也指崇尚有德者);崇儒(尊崇儒学)
通“充”。充满〖fill〗
主人坐奠爵于西楹南介右,再拜崇酒。——《仪礼·乡饮酒礼》
六成复缀以崇。——《礼记·乐记》
泛崇蘭些。——《楚辞·招魂》
又如:崇奸(聚集许多恶人)
终,尽。通“终”〖end〗
谁谓宋远,曾不崇朝。——《诗·卫风·河广》
周流四海,曾不崇日。——《荀子·赋》
存亡之效,不崇朝而决。——《三国志·凉茂传》
又如:崇替(灭亡。即终替);崇朝(一个早上。比喻时间的短暂);崇日(终日,一日)
崇拜
chóngbài
〖adore;divine;worship〗尊敬佩服
崇拜英雄
崇拜上帝
崇奉
chóngfèng
〖believein(areligion)〗尊敬祀奉
崇奉礼教
崇高
chónggāo
〖lofty;sublime;high〗高尚;至高。在精神、智力或道德上卓越杰出的崇高的牺牲精神
崇敬
chóngjìng
〖adore〗推崇敬仰
崇敬
chóngjìng
〖veneration;intelligentview〗崇尚恭敬的礼节;尊敬
以最深切的崇敬心情看待他们的老师和学校
崇论闳论
chónglùnhónglùn
高超的见解
崇山峻岭
chóngshān-jùnlǐng
〖loftyandprecipitouspeaks〗高大陡峭的山岭
此地有崇山峻岭,茂林修竹。——王羲之《兰亭集序》
崇尚
chóngshàng
〖advocate;uphold〗尊崇;提倡
崇尚正义
崇信
chóngxìn
〖believein(areligion)〗崇尚信义;崇奉
崇信教义
崇洋媚外
chóngyáng-mèiwài
〖worshipandhaveblindfaithinforeignthings〗一味崇尚洋人洋货,对外国人献媚讨好
那时清王朝以及当权的洋务派崇洋媚外,出卖国家主权。——茅盾《向鲁迅学习》
崇仰
chóngyǎng
〖worship〗推崇敬仰
崇仰革命者

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– UJMF 仰(山)交(十)横(一)火

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄥˊ

拼音 พินอิน:

– chóng

前缀: 山=[体]地面高出的部分。

字身: 宗=[体]尊重。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]高而大,令人尊重。

体:

用:

推崇: 推扬尊重。

崇山: 令人尊重之山。

崇尚: 尊重效法。

崇拜: 尊重拜倒。

崇奉: 尊重奉行。

崇敬: 尊重敬服。

崇高: 尊重高尚。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zruy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zriung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cong2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : sung

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cong5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsong5

日音 เสียงญี่ปุ่น : syuu

韩音 เสียงเกาหลี : suq

越南音 เสียงเวียดนาม : sungf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!