ลำดับขีดอักษร:巾【jīn】

หมวดอักษร: 巾

ความหมายปัจจุบัน :

巾 [jīn] ผ้า –> 毛巾 [máojīn] ผ้าขนหนู(towel), 围巾 [wéijīn] ผ้าพันคอ(scarf)

พัฒนาการตัวอักษร :jīn
擦东西或包裹、覆盖东西的用品,多用纺织品制成:手巾。围巾。领巾。枕巾。餐巾。巾帼(“帼”是古代妇女的头巾,指妇女,如“巾巾英雄”)。
笔画数:3;
部首:巾;
笔顺编号:252
笔顺:竖折竖

jīn
【名】
(象形。甲骨文字形,象布巾下垂之形。本义:佩巾,拭布,相当于现在的手巾)
同本义〖towel〗
巾,佩巾也。——《说文》
沐巾一。——《仪礼·士冠礼》
盥卒授巾。——《礼记·内则》
布巾环幅不凿。——《仪礼·士丧礼》
静其巾幂。——《仪礼·特牲馈食礼》
儿女共沾巾。——《战国策·魏策》
归来泪满巾。——宋·张俞《蚕妇》
巾短情长。——清·林觉民《与妻书》
又如:花巾;小丝巾;巾栉(梳洗用品,即手巾和梳子;梳洗打扮);巾帚(拭巾和扫帚);巾帨(毛巾)
缠束或覆盖用的织物〖apieceofcloth〗
巾袖无光。——唐·李朝威《柳毅传》
簌簌衣巾落枣花。——宋·苏轼《浣溪沙》
又如:领巾;围巾;巾带(古代有功之人的冠服,亦代指功名);巾车(有帷幕装饰的车子);巾衣(古代士大夫的装束,服之以示敬礼);又指古代送葬时引柩所用的布
巾待于阼阶下。——《仪礼》
头巾〖turban〗
愆礼巾,所以饰首。——《风俗通》
巾,本以拭物,后人著之于头。——《玉篇》
羽扇纶巾。——苏轼《赤壁怀古》
首戴方山巾。——李白《嘲鲁儒》
幅巾藜杖北城头,卷地西风满眼愁。——陆游《秋晚登城北门》
又如:巾帻(头巾);巾冠(巾和冠);巾絮(头巾);巾囊(包裹,布袋);巾帽(头巾和帽子);巾卷(古代士族所用的头巾和书卷。引申为士族的代称)
巾箱〖turbanbox〗
巾卷充街。——《文选·皇太子释奠会诗》
又如:巾笈(存放巾帛、书卷的小箱子);巾笥(有巾帛覆盖的箱子);巾衍(放置头巾、书卷等物的小箱子);巾笥(即巾箱);巾箧(巾箱)

jīn
【动】
包裹;覆盖〖wrap;cover〗
巾,犹衣也。珠丛云:以衣被车谓之巾。——《周礼·巾车》注
巾以文绣。(用绣巾盖着。)——《庄子》
又如:巾幂(用来覆盖礼器的布帛。引申为“覆盖”)
巾帼
jīnguó
〖womeningeneral〗古代妇女的头巾和发饰。借指妇女
诸葛亮数挑战,帝(司马懿)不出,因遗帝巾帼妇人之饰。——《晋书·宣帝纪》
巾帼英雄
巾帼英雄
jīnguóyīngxióng
〖heroine〗女性中的英雄豪杰
巾箱
jīnxiāng
〖afoldforkeepingnapkinsorkerchiefs〗古时装头巾或书卷等的小箱子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LB 緃(中)月

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄣ

拼音 พินอิน:

– jīn

前缀:

字身:

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [体]象挂着的长形布。

体:

毛巾: 有细毛的长布。

头巾: 头裹的长布。

方巾: 头戴的布帽。

巾帼: 女子头上的布饰,指妇女。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : krvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kin

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jin1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geng1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kern1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kin

韩音 เสียงเกาหลี : gen

越南音 เสียงเวียดนาม : khawnz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!