ลำดับขีดอักษร:康【kāng】

หมวดอักษร: 广

ความหมายปัจจุบัน :

康 [kāng] แข็งแรง,สุขภาพดี –> 康宁 [kāngníng] สงบสุข, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง, 康乃馨 [kāngnǎixīn] ดอกคาร์เนชั่น, 康复 [kāngfù] ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงเป็นปกติ, 康熙 [kāngxī] ยุคคังซี, 尼康 [níkāng] นิคอน(Nikon)

พัฒนาการตัวอักษร :kāng
安宁:康乐(l?)。康平。康宁。
空,空虚:萝卜康了。
宽阔:康庄。康衢(四通八达的大路)。
无病:康健。康复。康泰。健康。
丰盛:小康。康年。
姓。
笔画数:11;
部首:广;
笔顺编号:41351124134
笔顺:捺横撇折横横竖捺横撇捺

kāng
【名】
(会意。康为穅的本字。从禾,康声。本义:谷皮;米糠)
同本义〖bran;ricepolishings〗
康,谷皮也。——《说文》。字亦作穅。
尘垢粃穅。——《庄子·逍遥游》
亦食穅何覈耳。——《汉书·陈平传》
播康迷目。——《庄子·天运》
五路通达的大路,泛指大路〖broadroad〗
五达谓之康,六达谓之庄。——《尔雅》
公驱及之康内。——《晏子春秋·内篇谏上》
微服游于康衢。——《列子·仲尼》


kāng
【形】
安乐,安定〖easy〗
民康乐。——《礼记·乐记》
无己大康,职思其居。——《诗·唐风·蟋蟀》
上下和洽,海内康平。——《汉书·宣帝纪》
日康娱以自忘兮。——《楚辞·离骚》
又如:康乐(安乐);康阜(安和富足);康娱(欢娱安乐);康福(安乐,富裕)
健康〖health;well-being〗
命如南山石,四体康且直。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:康健(安康强健);康胜(康健安泰);康宁(健康平安)
太平;安宁〖peaceful;stable〗
海、沂之康,实赖王祥,邦国不空,别驾之功。——《晋书》
又如:康时(太平盛世);康乂(安治,太平无事。乂:治理);康适(安适,安舒);康日(谓太平岁月)
丰足;富裕〖rich;abundant〗
迄用康年。——《世说新语·周臣臣》
又如:康年(丰年)
四通八达的;四面八方的〖allround;extendedinalldirections〗
为开第康庄之路。——《史记·孟子荀卿列传》
酌彼大康。——《世产新语·小甫宾》
又如:康衢(通向四面八方的宽阔大路);康功(平整道路之事);康庄;康逵(康庄大道);康途(康衢,犹坦途,大道。指生死之道);康爵(一说大的酒杯)
空〖empty〗
酌彼康爵,以奏尔时。——《诗·小雅·宾之初筵》
斡弃周鼎兮宝康瓠。——《史记·屈原贾生列传》
又如:康瓠(空酒器,比喻腹中空空的庸才)

kāng
【动】
褒扬;赞美〖praise〗
康周公,故以赐鲁也。——《礼记》
使安定〖stablize〗
文王康之。——《荀子·王制》
又如:康护(安定维护);康隆(使安定兴盛)
安抚〖console〗。如:康救(安抚拯救);康惠(安抚惠爱);康济(安抚救济)
康德
Kāngdé
〖Kant〗(1724—1804)德国哲学家,德国古典唯心主义理论的创始人
康复
kāngfù
〖recovery;recuperate;convalesce〗指病后身体复原
康健
kāngjiàn
〖healthy〗健康
康乐球
kānglèqiú
〖caroms〗即克朗棋,是一种在四角有洞的盘台面上把棋子打入洞中的游艺活动
康平
kāngpíng
〖peaceful〗安乐;平安
海内康平
康强
kāngqiáng
〖healthyandstrong〗康健;强健
身体康强
康衢
kāngqú
〖thoroughfare〗指四通八达的大路
康泰
kāngtài
〖healthyandsafe〗∶健康安乐;平安
全家康泰
〖healthy〗∶健康
身体康泰
康熙
Kāngxī
〖Kangxi〗(1654.5.4—1722.12.22)清朝入关后的第二代皇帝。即清圣祖(爱新觉罗·玄烨)年号
康熙、乾隆、咸丰
清朝三代皇帝的年号
康熙字典
KāngxīZìdiǎn
〖KangxiLexicon〗清朝康熙年间,张玉书、陈廷敬等奉皇帝命令编纂的一部字典
康有为
KāngYǒuwéi
〖KangYouwei〗(1858.3.19—1927.3.21)中国近代思想家、戊戌变法运动的领袖、学者。原名祖诒,字广厦,号长素,又号更生。广东南海人。早年接触西方文化。开始向西方寻求救国真理。1895年甲午战争中国失败,他联合各省赴京会试的1300余举人上书,要求光绪帝拒和迁都,变法图强。后在京组织强学会,编印《中外纪闻》,创办《强学报》,宣传变法。1898年4月成立保国会。他屡向光绪帝上奏折,企图在不改变帝制的条件下改革政治、经济、军事,使中国富强。9月变法失败后,他逃亡国外。1899年7月在加拿大组织保皇会,抵制孙中山领导的革命运动。辛亥革命后发表反对共和与保存国粹的言论,企图恢复清王朝。1917年7月参与张勋复辟失败。1927年在青岛去世

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ILE 点(戈)緃(中)水

注音 จู้อิน:

– ㄎㄤ

拼音 พินอิน:

– kāng

前缀: 米=[体]食粮也。

字身: 庚=[用]续也。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]续有米,平安,乐。

体:

用:

小康: 小小的平安。

健康: 强健平安。

康阜: 平安之阜。

康健: 平安强健。

康居: 平安之居。

康乐: 平安快乐。

因:

果:

组合字: 鏮槺漮慷嵻嫝糠穅

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khlaay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : kang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : gaq

越南音 เสียงเวียดนาม : khangz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!