ลำดับขีดอักษร:很【hěn】

หมวดอักษร: 彳

ความหมายปัจจุบัน :

很 [hěn] มาก(very) –> 很棒 [hěnbàng] เก่งมาก, 很多 [hěnduō] เยอะมาก, 很好 [hěn hǎo] ดีมาก

พัฒนาการตัวอักษร :hěn
甚,非常,表示程度加深:很快。很好。
古同“狠”,凶恶。
古代指争讼:“很无求胜”。
笔画数:9;
部首:彳;
笔顺编号:332511534
笔顺:撇撇竖折横横折撇捺

hěn
【动】
(形声。从彳(chì),艮(gèn)声。本义:违逆,不听从)
同本义〖disobey〗
很,不听从也。——《说文》
美而很。——《左传·襄公二十六年》。服注:“戾不从教。”
今王将很天而伐齐——《国语·吴语》
又如:很子(忤逆的儿子);很忤;很触(违犯〖禁令〗);很人(执拗乖戾的人);很很(刚愎貌);很刚(暴戾);很恣(乖戾恣肆);很恶(暴戾凶恶);很愎(犹刚愎)
争斗;争讼〖struggle〗
很毋求胜,分毋求多。——《礼记·曲礼》
狠命〖trytoone’sutmost〗。如:很命;很力(狠命用力)

hěn
【形】
凶恶,残忍;暴戾,乖戾。假借为“狠”〖cruel〗
大子痤美而很。——《左传·襄公二十六年》。杜预注:很,今俗作狠。心狠毒。
很刚而不和,愎谏而好胜。——《韩非子·亡徵》
猛如虎,很如羊,贪如狼,彊不使者,皆斩之。——《史记·项羽本纪》
进退自由,傲很天常,若无君父。——《风俗通义·过誉》
而顾私恩,傲很自遂。——《风俗通义·愆礼》
又如:很心(心肠残忍);很毒(凶狠毒辣);很刻(狠毒忌刻);很戾(凶暴乖戾);很鸷(凶狠阴险)

hěn
【副】
非常,甚,达到一个很高的程度或达到一个相当的范围〖very〗。如:太阳很高;很清楚;很热;很近;很富;很喜欢;很感激;很想去

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HOAV 斜(竹)人日纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄣˇ

拼音 พินอิน:

– hěn

前缀: 彳=[用]小步,行为。

字身: 艮=[用]止也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]行为之止,不听从也,非常也。

体:

用:

很毒: 非常毒。

很美: 非常美。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gvvnx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghonx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : hen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hen

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hen3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : han

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : heng2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hern2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kon

韩音 เสียงเกาหลี : hln

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!