ลำดับขีดอักษร:恢【huī】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

恢 [huī] –> 恢复 [huīfù] ฟื้นฟู(recover)

พัฒนาการตัวอักษร :huī
〔恢复〕变成原来的样子,如“健康已经恢恢”。
弘大,发扬:恢张。恢弘。恢廓。
笔画数:9;
部首:忄;
笔顺编号:442134334
笔顺:捺捺竖横撇捺撇撇捺

huī
【形】
(形声。从心,灰声。本义:志气大;大;广大)
同本义〖(ambition)great;high〗
恢,大也。——《说文》
不恢于夏家。——《左传·襄公四年》
恢郭也。——《公羊传·文公十五年》
配稷契兮恢唐功。——《楚辞·守志》
恢恑谲怪。——《庄子·齐物论》
酒量犹恢。——李曾伯《沁园春》
以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。——《庄子·养生主》
又如:恢伟(壮伟,魁伟);恢奇(雄伟杰出的样子);恢台(广大的样子);恢卓(宽大,高明);恢恢(宽大广阔的样子);恢郭(宽大的外城)
同“诙”。诙谐;怪诞〖humorous〗。如:恢谐(诙谐);恢谑(诙谐戏谑);恢诡(荒诞怪异);恢诞(浮夸怪诞)

huī
【动】
扩大;发扬〖expand〗
恢,大之也。——《增韵》
恢弘志士之气。——诸葛亮《出师表》
又如:恢拓(扩大,开拓);恢张(推广,扩展);恢大(弘大);恢拓(拓展,开拓扩展);恢宣(广为发扬)
恢复〖restore〗
就西粤恢中原,则一隅甚大。——顾炎武等辑《东明见闻录》
恢复
huīfù
〖resume;renew〗∶使变成原来的样子
恢复她在社会中的地位
恢复宫殿昔日的壮丽
〖reinstate;restore;regain〗∶重新得到〖所有权或原职位〗
恢复了他在政府和大学里的原职位
〖recover〗伤病或疲劳之后身体复原
恢复体力
恢复健康
恢复期
huīfùqī
〖convalescence〗从疾病消除到完全复原的一段时间
恢弘,恢宏
huīhóng,huīhóng
〖vast〗∶宽阔;博广
胸中几云梦,余地多恢弘。——苏轼《次韵程正辅游碧落洞》
气度恢弘
〖stimulate〗∶发扬
恢弘志士之气。——诸葛亮《出师表》
恢弘士气
恢恢
huīhuī
〖vast;extensive〗宽阔广大貌
恢恢乎其于游刃必有余地矣。——《庄子·养生主》
恢恢然有古人形貌。——唐·柳宗元《柳河东集》
天网恢恢,疏而不漏(形容作恶者一定会受到惩罚。)——《老子》
恢廓
huīkuò
〖generous〗∶宽阔
恢廓的胸襟
〖extend〗∶扩展
恢奇
huīqí
〖outstanding〗杰出;不平常
〖公孙弘〗为人恢奇多闻。——《史记·平津侯主父列传》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PKF 心叉(大)火

– XPMF 难心横(一)火

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄟ

拼音 พินอิน:

– huī

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 灰=[体]火熄后的余烬。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心如灰般广布,大也,又志大也。

体:

用:

恢恢: 大貌。

恢复: 收复。

恢博: 心胸宽大。

恢弘: 弘大。

恢诞: 夸大不实。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kmhvv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khuai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khue

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : kuei1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fui

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kuee1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khue1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwai

韩音 เสียงเกาหลี : hoi

越南音 เสียงเวียดนาม : khooiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!