ลำดับขีดอักษร:恨【hèn】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

恨 [hèn] เกลียด(hate) –> 恨不得 [hènbude] แทบอยากจะ เช่น 我恨不得马上就告诉她那个消息。 ฉันแทบอยากจะบอกเธอถึงข่าวคราวนั้นในทันที

พัฒนาการตัวอักษร :hèn
怨,仇视:怨恨。愤恨。仇恨。痛恨。
为做不到或做不好而内心不安:恨事。悔恨。遗恨。抱恨终天。

笔画数:9;
部首:忄;
笔顺编号:442511534
笔顺:捺捺竖折横横折撇捺

hèn
【动】
(形声。从心,艮(gèn)声。本义:怀恨在心,怨恨)
同本义〖hate〗
恨,怨也。——《说文》
今财亡民罢,莫不怨恨。——《国语·周语下》
役夫敢申恨。——唐·杜甫《兵车行》
恨贯肌骨。——唐·李朝威《柳毅传》
亡国之恨。——清·黄宗羲《柳敬亭传》
又如:恨命(恨恨地;拼命);恨恨(气忿的样子);恨穷发极(愤恨到极点而发怒);恨五骂六(投骰子时的叫骂声);恨如头醋(比喻非常可恶,令人恨得切齿)
遗憾;后悔〖regret〗
臣死不恨矣!——《史记·萧相国世家》
故死者不抱恨而入地,生者不衔怨而受罪。——《汉书·王嘉传》
公子恨之复返。——《史记·魏公子列传》
叹息痛恨。——诸葛亮《出师表》
恨晨光之熹微。——晋·陶渊明《归去来兮辞》
以是为恨。——宋·王谠《唐语林·雅量》
又如:悔恨;怨恨;恨咤(遗憾嗟叹);;恨悔(悔恨);恨怅(遗憾惆怅)
违逆;不听从。通“很”〖disobey〗
今不听,是恨秦也;听之,是恨天下也。——《战国策》
恨不得
hènbude
〖howonewishesonecould〗∶多么想——表示一个人的强烈愿望
我恨不得一拳把他打倒
〖itchto〗∶因要求得不到满足而抱怨;恨不能
恨不得立即采取行动
恨不能
hènbunéng
〖vexedatnotbeingableto〗苦于不能——表示急切地盼望做成某事(多用于实际做不到的事)
恨不能插上翅膀飞到北京
恨恨
hènhèn
〖hatematchless〗抱恨不已,无比悲怨
恨恨那可论。(心里的愤恨哪里说得尽呢?恨恨,愤恨到极点。)——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
恨事
hènshì
〖amatterforregret〗令人感到遗憾的事
恨铁不成钢
hèntiěbùchénggāng
〖wishironcouldturnintosteelatonce;(fig)setahighdemandonsomebodyinthehopethathewillimprove〗比喻对人抱着很大的希望,恨他不长进
这种爱有时候是以恨的形式表现的,这是“恨铁不成钢”的恨,不是“仇恨”
恨之入骨
hènzhī-rùgǔ
〖hateone’sguts〗恨到了骨头里去。形容恨到了极点
那知本府亦恨之入骨。——《官场现形记》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PAV 心日纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄣˋ

拼音 พินอิน:

– hèn

前缀: 心=[体]体中内感器官,司情绪态度。

字身: 艮=[用]坚硬。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心意坚硬,极度怨悔也。

体:

用:

忿恨: 忿怒怨悔。

泄恨: 发泄怨悔。

积恨: 累积怨悔。

衔恨: 含着怨悔。

痛恨: 极度怨悔。

雪恨: 去除怨悔。

可恨: 可被怨悔。

怨恨: 怨尤。

饮恨: 同含恨、吞恨,含着怨悔。

仇恨: 结为仇对而心生怨意。

憎恨: 厌恶怨悔。

懊恨: 同恼恨、懊悔怨意。

愧恨: 愧疚怨悔。

愤恨: 气愤怨悔。

悔恨: 悔怨。|懊悔。

抱恨: 同怀恨、挟恨,怀抱怨悔。

嫌恨: 嫌隙怨悔。

遗恨: 遗留怨悔。

记恨: 记住怨悔。

恨意: 怨悔的意念。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gvvns

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghonh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ghen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hen

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hen4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : han

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : heng6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hern7

日音 เสียงญี่ปุ่น : kon

韩音 เสียงเกาหลี : han

越南音 เสียงเวียดนาม : haanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!