ลำดับขีดอักษร:恳【kěn】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

恳 (懇) [kěn] จริงใจ, ขอร้อง –> 恳求 [kěnqiú] ขอร้อง(beg)

พัฒนาการตัวอักษร :(懇)
kěn
真诚:诚恳。恳求。恳托。恳切。恳谈。恳请。恳辞。勤恳。
请求:恳情。哀恳再三。
笔画数:10;
部首:心;
笔顺编号:5115344544
笔顺:折横横折撇捺捺折捺捺


kěn
【形】
(形声。从心,(kěn)声。本义:诚恳,真诚)同本义〖earnestly;genuinely〗
恳,信也。——《广雅·释诂一》
至诚曰恳。——《一切经音义》四引《通俗文》
意气勤勤恳恳。——《汉书·司马迁传》。师古曰:“恳恳,至诚也。”
又乖恳愿。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:恳悃(真心诚意);恳款(殷切诚恳);恳曲(诚恳委婉);恳言(诚挚之言);恳直(诚挚切直)


kěn
【动】
请求,表露愿望和要求〖request;beseech〗
恳恩拯救。——《广东军务记》
又如:恳乞(请求);恳央(恳求);恳祈(祈求);恳告(恳求)
恳辞
kěncí
〖rejectwithsincerethanks〗恳切辞让
恳切
kěnqiè
〖earnest;sincere;cordial〗形容态度诚恳,心情急切的样子
言词恳切
恳切
kěnqiè
〖earnestly;sincerely;cordially〗真诚地
恳切希望
恳请
kěnqǐng
〖earnestlyrequest;cordiallyinvite〗真诚地邀请或请求
恳请协助
恳请光临
恳求
kěnqiú
〖implore;entreat;beseech;plead〗恳切地请求
她再三解释,并恳求我等待
恳谈
kěntán
〖talkearnestly〗恳切地交谈
恳挚
kěnzhì
〖sincere;earnest〗非常真诚恳切
情意恳挚

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BVP 月纽(女)心

注音 จู้อิน:

– ㄎㄣˇ

拼音 พินอิน:

– kěn

前缀: 貇=[用]动物辛劳状。

字身: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]垦于心,感动人心,诚也。

体:

用:

恳挚: 诚恳真挚。

恳切: 感动之殷切。

因:

恳求: 请求。

果:

组合字:

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ken

越南音 เสียงเวียดนาม : khaanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!