ลำดับขีดอักษร:悍【hàn】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

悍 [hàn] กล้าหาญ, ดุร้าย –> 强悍 [qiánghàn] กล้าหาญ, 悍勇 [hànyǒng] กล้าหาญ

พัฒนาการตัวอักษร :hàn
勇猛,勇敢:强悍。精悍。悍勇。
凶暴:悍然。凶悍。悍吏。悍戾。
强劲,急暴:湍悍。急悍。
笔画数:10;
部首:忄;
笔顺编号:4422511112
笔顺:捺捺竖竖折横横横横竖


hàn
【形】
(形声。从手,旱声。本义:勇猛)
同本义〖boldandpowerful;vigorousandvaliant〗
悍,勇也。——《说文》
悍戇好斗。——《荀子·大略》
虽有悍如冯敬者。——《汉书·贾谊传》
且其人剽悍。——《汉书·陈汤传》
上患吴会稽轻悍。——《汉书·吴王濞传》
又如:悍酋(勇猛的首领);悍夫(勇士);悍志(勇猛之气);悍壮(勇武强壮)
凶狠,蛮横〖fierceandmalicious〗
悍吏之来吾乡。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
如:悍鸷(凶暴、蛮横的性情);悍吏(凶暴蛮横的官吏);悍妻(凶悍的妻子);悍戾(凶横怪戾)
强劲;坚实〖strong〗。如:悍坚(刚强;坚强);悍人(刚强固执的人);悍梗(强悍固执而不顺服)
悍妇
hànfù
〖fierywoman;shrew〗凶横泼辣的女人
悍然
hànrán
〖outrageously;brazenly〗蛮横
悍然撕毁协议
悍勇
hànyǒng
〖brave;bold〗强悍勇敢
悍勇好斗

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PAMJ 心日横(一)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄢˋ

拼音 พินอิน:

– hàn

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 旱=[用]日干预大地,不雨。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]干预的心态,勇健也,强硬也;又性急也。

体:

用:

精悍: 精明强硬。

剽悍: 轻矫勇健。

急悍: 性急。

凶悍: 凶恶强硬。

悍勇: 勇健。

悍妇: 强硬泼辣的妇人

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gaans

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghanh

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : han7

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : han

越南音 เสียงเวียดนาม : hanx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!