ลำดับขีดอักษร:悔【huǐ】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

悔 [huǐ] เสียใจ –> 后悔 [hòuhuǐ] เสียใจ(regret), 忏悔 [chànhuǐ] สำนึกผิด/กลับใจ(repent)

พัฒนาการตัวอักษร :huǐ
懊恼过去做得不对:后悔。懊悔。悔改。悔恨。悔悟。追悔莫及。
笔画数:10;
部首:忄;
笔顺编号:4423155414
笔顺:捺捺竖撇横折折捺横捺

huǐ
【动】
(形声。从心,每声。本义:悔恨,懊悔)同本义〖regret;repentof〗
悔,恨也。——《说文》
宜无悔怒。——《诗·大雅·云汉》
此讲之悔也。——《战国策·秦策》
悔不杀汤于夏台。——《淮南子·泛论》
虽九死其犹未悔。——《楚辞·离骚》
怀王悔,追张仪,不及。——《史记·屈原列传》
天其以礼悔祸于许。——《左传·隐公十一年》
可悔故也。——宋·王安石《答司马谏议书》
悔其随之。——宋·王安石《游褒禅山记》
己为有悔。
可以无悔矣。
又如:悔亲(因反悔而废弃婚约);悔谢(悔过请罪);悔心革命(痛改前非);悔悟心行(反省思想、行为);悔尤(悔恨与过错)

huǐ
【名】
过失;灾祸〖faultordisaster〗
庶无罪悔。——《诗·大雅·抑》
悔吝者言乎其小疵也。——《易·系辞》
尚速有悔于予身。——《公羊传·襄公二十九年》
又如:悔亡(祸害消除);悔吝(灾祸);悔咎(过错;祸殃);悔戾(罪过)
恶运〖badluck;misfortune〗。如:悔气(坏运气,倒霉)
悔不当初
huǐbùdāngchū
〖regrethavingdonesth.〗因今日的不幸结果,而后悔当初的错失
早知如此,悔不当初
悔改
huǐgǎi
〖repentandmendone’sways〗悔过,改正
悔过
huǐguò
〖repentone’serror;berepentent〗认识到自己的错误,并感到懊悔
悔过自新
huǐguò-zìxīn
〖repentandmakeafreshstart;repentandturnoveranewleaf〗悔改错误,重新做人
剑南有光火盗,夜掠人,昼伏山谷。元常喻以恩信,约悔过自新。——《新唐书·冯元常传》
悔恨
huǐhèn
〖regretdeeply;deplore;repent;beremorseful〗对过去的事后悔怨恨
悔恨自己的错误
悔婚
huǐhūn
〖breakthepromiseofmarriage〗订婚后一方废弃婚约
悔棋
huǐqí
〖retractafalsemoveinachessgame〗棋子下定后收回重下
悔痛
huǐtòng
〖regretdeeply〗懊悔痛苦
他知道自己错了,悔痛地低下了头
悔悟
huǐwù
〖realizeone’serrorandshowrepentance;awaketoone’serrors〗后悔觉悟
悔之晚矣
huǐzhīwǎnyǐ
〖Itisnowtoolatetoregret;betoolateforremorse〗待后悔为时已晚
不然,我亲自引兵来屠大梁,那时悔之晚矣!——明·冯梦龙《东周列国志》
悔罪
huǐzuì
〖showrepentance〗悔恨自己的罪恶

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– POWJ 心人方(田)交(十)

– POWY 心人方(田)卜

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄟˇ

拼音 พินอิน:

– huǐ

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 每=[用]常也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]心常思之不已,因已来不及,懊恨也;又改也。

体:

用:

反悔: 一反原意已来不及,而生懊恨。

后悔: 于事后因来不及而生的懊恨。

忏悔: 诚心改过。

追悔: 心常追念懊恨。

悔恨: 懊恨。

悔悟: 懊恨觉醒。

悔改: 懊恨而改正。

悔过: 懊悔改正以往的过错。

悔吝: 懊恨以往的过失。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : hmvvx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : huaih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huei3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fui

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huee3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hue2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwai

韩音 เสียงเกาหลี : hoi

越南音 เสียงเวียดนาม : hoois

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!