ลำดับขีดอักษร:患【huàn】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

患 [huàn] ภัยพิบัติ –> 患难 [huànnàn] ตกทุกข์ได้ยาก, 患难见真情 [huànnàn jiànzhēnqíng] ตกทุกข์ได้ยากพบน้ำใสใจจริง, 患难与共 [huànnàn yǔgòng] ร่วมทุกข์ด้วยกัน

พัฒนาการตัวอักษร :huàn
忧虑:患得患失。忧患。
灾祸:患难。祸患。隐患。防患未然。
害病:患病。患者。
笔画数:11;
部首:心;
笔顺编号:25125124544
笔顺:竖折横竖折横竖捺折捺捺

huàn
【动】
(形声。从心,毌guàn)声。“串”即“毌”(贯)字。本义:担忧,忧虑
同本义〖worryabout〗
患,忧也。——《说文》
不患人之不已知,患其不能也。——《论语·宪问》
书文止于一者谓之忠,持二中者谓之患,患人之忠,不一者也。——《春秋·繁露》
患货之不足。——《国语·晋语》
患秦兵之来。——《史记·廉颇蔺相如列传》
患志之不立。——《世说新语·自新》
何患不能。——宋·司马光《训俭示康》
又如:患累(忧患);患御(害怕服兵役);患忧(忧患);患失(生怕失去)
憎恶;讨厌;厌烦〖detest〗
患,恶也。——《广雅·释诂三》
戊不好学患申公。——《汉书·申公传》
又如:患苦(厌恶);患毒(痛恨);患恶(厌恶);患忌(嫌忌)
苦于〖sufferfrom〗
患,苦也。——《广雅》
近日南方赋重,北方患徭多,民困官贫,急宜省事。——《清史稿》
害病〖sufferfrom〗。如:患肝炎;患麻疹;患重伤风

huàn
【名】
祸患,祸害〖calamity;trouble;peril〗
惟事事,乃其有备,有备无患。——《书·说命中》
论伦无患。——《礼记·乐记》
此阴阳不适之患也。——《吕氏春秋·重己》
恶为君之患也。——《吕氏春秋·贵生》
无敌国外患。——《孟子·告子下》
为乡里所患。——《世说新语·自新》
为操后患。——《资治通鉴》
用兵之患。
又如:水患;河患。如:患咎(灾祸);患害(祸害);患祸(祸患)
疾病;毛病〖disease〗
人之患在好为人师。——唐·柳宗元《答韦中立论师道书》
又如:患子(病人);患处;防患于未然;后患无穷;有备无患;消除后患
患病
huànbìng
〖fallill;beill;sufferfromanillness;beafflictedwithadisease〗生病
患病率
huànbìnglǜ
〖prevalence;morbidityrate〗〖疾病、传染媒介等的〗传播程度。有时指对在某一时间内受某种疾病发病人口的百分比的研究
患处
huànchù
〖affectedpartofapatient’sbody〗病变或受外伤的地方
患得患失
huàndé-huànshī
〖worryaboutpersonalgainsandlosses〗忧虑爵位的得失。后引申为一味担心得失,斤斤计较个人的利害
故患得患失,无所不为。——宋·胡宏《好恶》
患苦
huànkǔ
〖loathe;hate〗憎恶,厌恨
多患苦之。——《明史》
患难
huànnàn
〖adversity;calamity〗忧患灾难
予在患难中。——宋·文天祥《指南录后序》
患难之交
患难与共
huànnàn-yǔgòng
〖gothroughthickandthintogether;shareeachother’shardships〗共同担当灾祸和困难
患难之交
huànnànzhījiāo
〖friendinadversity〗共同经历过忧患和困难的朋友
患难之交不可忘
患者
huànzhě
〖patient〗∶指等候接受内外科医师的治疗与照料的病人
结核病患者
〖sufferer〗∶忍受或经受痛苦的人
一种能解除枯草热患者痛苦的新药

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LLP 緃(中)緃(中)心

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄢˋ

拼音 พินอิน:

– huàn

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 串=[用]连贯其中。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]连串事在心上,担心受苦(心上一中为忠,多为患)。

体:

祸患: 祸之苦,指灾害。

耳患: 耳之苦,指耳疾。

患难: 受苦与困难。

用:

患得: 担心所得。

患病: 受苦于病,指生病。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : groons

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghruanh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : uae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : waan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huan7

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwan

韩音 เสียงเกาหลี : hoan

越南音 เสียงเวียดนาม : hoanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!