ลำดับขีดอักษร:惑【huò】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

惑 [huò] –> 诱惑 [yòuhuò] ยั่วยวน, 困惑 [kùnhuò] สับสน เช่น 感觉困惑 รู้สึกสับสน

พัฒนาการตัวอักษร :huò
心疑不定,不明白对还是不对:疑惑。困惑。惶惑。智者不惑。
使迷乱:迷惑。惑乱。惑人耳目。蛊惑人心。
笔画数:12;
部首:心;
笔顺编号:125115344544
笔顺:横竖折横横折撇捺捺折捺捺

huò
【动】
(形声。从心,惑声。本义:疑惑,分辨不清)
同本义〖beperplexed;bepuzzled;bebewildered〗
内惑于郑袖。——《史记·屈原贾生列传》
为奴婢所惑。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:惑眩(迷乱;混乱);惑疾(迷乱之病);惑变(迷乱变化);惑易(精神失常);惑志(疑心);惑误(使人疑而误之)
迷惑,使…辨不清〖puzzle;delude;confuse;mislead〗
嫣然一笑,惑阳城,迷下蔡。——宋玉《登徒子好色赋》
以惑愚瞽。——明·刘基《卖柑者言》
又如:惑动(迷惑动摇);惑主(迷惑君主);惑术(迷惑人心之术);惑惑(迷惑);惑众(迷惑众人);造谣惑众;妖言惑众;惑世
迷恋〖indulgein〗。如:惑妄(迷于邪说);惑溺(沉迷)
迷失〖lose〗
广不谢大将军而起行…惑失道。后大将军。——《汉书》

huò
【形】
糊涂,令人不解〖muddle-headed〗
不亦惑乎。——《吕氏春秋·察今》
传道受业解惑。——唐·韩愈《师说》
孰能无惑。
幽暗昏惑。——宋·王安石《游褒禅山记》
又如:惑实(糊涂);惑人(昏庸糊涂的人);惑主(昏君);惑突(糊涂,疑惑)
惑乱
huòluàn
〖delude;entice〗迷惑扰乱
惑乱民众
事到如今你还在惑乱弟兄们,休想
惑然
huòrán
〖puzzle;bebewildered〗困惑不解的样子
面对这一人事变动,我感到惑然

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IMP 点(戈)横(一)心

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄛˋ

拼音 พินอิน:

– huò

前缀: 或=[用]持戈守域,疑也。

字身: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]疑心,难明。

体:

用:

困惑: 困恼难明。

惑众: 令众难明。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gwvvg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghuok

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : voq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huä5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : waak

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hog8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hik8

日音 เสียงญี่ปุ่น : waku

韩音 เสียงเกาหลี : hog

越南音 เสียงเวียดนาม : hoawcj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!