ลำดับขีดอักษร:惩【chéng】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

惩 [chéng] การลงโทษ,惩罚 (chéng fá)ลงโทษอย่างเฉียบขาด 惩戒 (chéng jiè)ลงโทษเพื่อเป็นการตักเตือน 惩处 (chéng chǔ)ลงโทษ 惩办 (chéng bàn)ลงโทษ 惩前毖后 (chéng qián bì hòu)บทเรียนเตือนใจ 惩 (chéng)การลงโทษ 奖惩 (jiǎng chéng )การปูนบำเหน็จและการลงโทษ 严惩 (yán chéng)ลงโทษอย่างหนัก” “

พัฒนาการตัวอักษร :(懲)
chěng
戒止:惩前毖后。
处罚,警戒:严惩。惩罚。惩办。惩戒。惩治。惩一警百。
苦于:“惩山北之塞,出入之迂也。”

笔画数:12;
部首:心;
笔顺编号:332121214544
笔顺:撇撇竖横竖横竖横捺折捺捺


chéng
【动】
(形声。从心,征声。本义:警戒;鉴戒)
同本义〖beonthealertagainst;guardagainst;warn〗
惩,戒也。——《玉篇》
惩,恐也。——《广雅》
则民有所惩。——《礼记·表记》
不惩其心。——《诗·小雅·节南山》
又如:惩毖(受创于前,当戒慎于后);惩纠(告戒督察);惩示(警告)
处罚〖penalize;punish〗
惩恶而劝善。——《左传·成公十四年》
惩肆而去贪。——《左传·成公三十一年》
又如:惩劝(责罚与奖赏);惩恶劝善(贬斥坏人,奖励好人);惩创(惩戒;警惕)
改定〖change〗
变律改经,一皆惩革。——陆倕《新刻漏铭》
克制;制止〖restrain;stop〗。如:惩忿(克制忿怒)
惩办
chéngbàn
〖punish〗惩罚治罪
严加惩办
惩处
chéngchǔ
〖discipline;penalize〗惩办
遭受禁闭惩处的学员
惩罚
chéngfá
〖punish〗∶惩戒;责罚;处罚
惩罚坏人
〖discipline〗∶施加鞭鞑或体罚使之服贴、受辱或以苦行赎罪
看到许多可怜的奴隶正在鞭打惩罚自己
惩戒
chéngjiè
〖punishsb.toteachhimalesson〗∶惩罚以示警戒
吊销执照以示惩戒
〖disciplinesb.asawarning〗∶以前失为戒
惩前毖后
chéngqián-bìhòu
〖learnalessonfromthepasttoavoidfuturemistakes〗惩处以前的过错,戒慎今后再犯
惩一戒百
chéngyī-jièbǎi
〖makeanexampleofsb.〗惩罚一个人,警告成百个人
惩一警百
chéngyī-jǐngbǎi
〖punishoneasawarningtoahundred〗惩罚一个人,警告成百人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– XHKP 难斜(竹)叉(大)心

注音 จู้อิน:

– ㄔㄥˊ

拼音 พินอิน:

– chéng

前缀: 心=[体]人体之内感器官,司情绪态度。

字身: 征=[用]征兆,特性。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]征兆置于心上,责罚,警戒。

体:

用:

薄惩: 薄薄之警戒。

惩戒: 警戒。

惩治: 警戒处治。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : truwngf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!