ลำดับขีดอักษร:愤【fèn】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

愤 (憤) [fèn] โกรธเคือง –> 愤怒 [fènnù] โกรธ(angry), 愤怒的小鸟 [fènnùdexiǎoniǎo] แองกี้เบิร์ด(Angry Birds)

พัฒนาการตัวอักษร :(憤)
fèn
因不满而忿怒或怨恨:气愤。愤悱(郁闷)。愤慨。愤怒。愤然。悲愤。激愤。愤恚。公愤。义愤填膺。愤世嫉俗。
笔画数:12;
部首:忄;
笔顺编号:442121222534
笔顺:捺捺竖横竖横竖竖竖折撇捺


fèn
【形】
(形声。从心,贲(bēn)声。从“心”,表示与心情等有关。本义:郁结于心;憋闷)
同本义〖depressedanddiscontented〗
愤,懑也。——《说文》
发愤以杼情。——《楚辞·九章·惜诵》
志意蕴愤。——《后汉书·王符传》
又如:愤切(内心极度愤懑);愤悁(愤懑郁积);愤薄(郁结,充塞);愤厥(由于愤气郁结造成的痉挛昏厥)
充盈,旺盛〖fullof〗
愤,盈也。——《方言十二》
阳瘅愤盈。——《国语·周语》
又如:愤盈(充溢,积满;气愤,愤懑);愤盛(积满,充盈)


fèn
【动】
愤怒;怨恨。同“忿”〖anger;fury;beindignant;getangry〗
所以昭炯戒,激众愤,图报复也。——清·薛福成《观巴黎油画记》
袁人大愤,然未有以报也。——明·高启《书博鸡者事》
又如:愤怨(愤怒怨恨);愤心(愤怒或愤激之心);愤忿(愤怒);愤沮(怨恨沮丧);愤痛(愤怒悲痛);愤咤(愤怒)
发,奋〖rise〗
愤于中则应干外。——《淮南子·脩务》
又如:发愤忘食;发愤图强;愤迅(奋迅);愤勇(奋勇);愤起(奋发而起)
愤不顾身
fènbùgùshēn
〖dashaheadregardlessofone’ssafety〗激于义愤,不惜生命
盖一婢子,不知书而能感主恩,愤不顾身。其志烈懔懔,诚足使后人仰慕歌咏也。——宋·乐史《绿珠传》
亦作“忿不顾身”
愤愤不平
fènfèn-bùpíng
〖beindignant;feelaggrieved;withbittercomplaint〗心中不服,为之十分气恼
愤恨
fènhèn
〖indignantlyresent;enmity〗愤怒怨恨
愤慨
fènkǎi
〖indignation〗愤恨不平
愤懑
fènmèn
〖resentful〗气愤;抑郁不平
是仆终已不得舒愤懑以晓左右。——司马迁《报任少卿书》
充满了愤懑的情绪
愤怒
fènnù
〖anger;wrath;fury;indignation〗非常气愤(激动到极点)
愤然
fènrán
〖inanger〗愤怒的样子
愤然离去
愤世嫉俗
fènshì-jísú
〖cynicism;behighlycriticalofthesociety;detesttheworldanditsways〗不满黑暗的世道,憎恶不合理的社会习俗

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PJTC 心交(十)并(廿)金

注音 จู้อิน:

– ㄈㄣˋ

拼音 พินอิน:

– fèn

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 贲=[用]喷也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心喷,振奋也;又怒也。

体:

用:

激愤: 激动发怒。

泄愤: 发泄怒气。

忧愤: 忧心愤怒。

发愤: 振奋。

气愤: 同愤懑,心中充满怒气。

羞愤: 羞愧生气。

愤慨: 郁积感慨。

愤恨: 发怒怨恨。

愤怒: 积怒发作。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phaanx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!