ลำดับขีดอักษร:扛【gāng】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

扛 [gāng] ยกขึ้น, แบกขึ้น, แบกภาระ –> 扛起 แบก 扛 [káng] แบกหาม –> 扛木板 แบกไม้กระดาน, 扛水泥包 แบกถุงปูนซีเมนต์

พัฒนาการตัวอักษร :káng
用肩膀承担:扛枪。

gāng
两手举东西:力能扛鼎。
笔画数:6;
部首:扌;
笔顺编号:121121
笔顺:横竖横横竖横


gāng
【动】
用两手举重物〖liftwithbothhands〗
扛,横关对举也。——《说文》。字亦作掆.
两人对举为扛。——《后汉书·费长房传》注
翘关扛鼎。——左思《吴都赋》
扛,举也。——《广雅》
力能扛鼎,才气过人。——《史记·项羽本纪》
又如:扛鼎(举鼎);扛舁(举抬)
两人或两人以上共抬一物〖(oftwoormorepeople)carrytogether〗。如:四个兵把他扛到驴背上;扛帮(聚合众人结成帮派);扛哄(合伙哄骗)
磕;碰〖impact〗。如:吃倒好吃,只怕有些扛牙;扛了扛团长的肩膀
阻拦〖block〗。如:八戒扛住行者说…
横架〖bar〗
这时城门已经上了大铁锁,扛了大木闩。——李连璧《古城怒火》
顶撞;抬杠〖contradict;argueforthesakeofarguing;bicker〗
呆子慌了,往山坡下筑了有三尺深,下面都是石脚石根,扛住钯齿。——《西游记》
另见káng

káng
【动】
(形声。从手,工声。(gāng)本义:两手对举以托重物)
用肩部携带〖shoulder;tote〗
役使扛炮。——《广东军务记》
又如:码头装卸工人的肩上扛着大包;扛荷(肩抬);扛抬(共同用手或肩膀搬东西);扛枪;扛锄头
用言语顶撞〖contradict〗
你讨得头钱,分与那个一分儿使也怎的?交我扛了两句,走出来。——《金瓶梅》
做长工〖workasafarmlaborer〗。如:扛整活(做长工,干成人的活)
另见gāng
扛长工
kángchánggōng
〖workasafarmlaborer〗我国旧时指为地主作雇工,一般至少一年以上
扛大活,扛大活儿
kángdàhuó,kángdàhuór
〖long-termfarmlaborer〗做劳动强度很大的活
扛大梁
kángdàliáng
〖inchargeofimportanttask〗比喻承担重任
我们俩岁数大了,须得找个年富力强的人来扛大梁。——航鹰《开市大吉》
扛活
kánghuó
〖workasafarmlabourer〗为人做工

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QM 手横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄎㄤˊ

– ㄍㄤ

拼音 พินอิน:

– káng

– gāng

前缀: 手=[体]动作。

字身: 工=[用]工具。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]工具之重大者,需举起也,荷担也。

体:

扛夫: 被雇用的举物者。

用:

扛抬: 举动。

因:

扛鼎: 举鼎。

扛枪: 举枪。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : krooy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghrung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kang1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : gaq

越南音 เสียงเวียดนาม : giangz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!