ลำดับขีดอักษร:拌【bàn】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

拌 [bàn] คลุกให้เข้ากัน –> 搅拌 ยำ

พัฒนาการตัวอักษร :bàn
搅和:搅拌。拌和(hu?)。拌面。拌菜。拌草料。
口角:拌嘴。

pàn
古同“拚”,舍弃。
古同“判”,分开。
笔画数:8;
部首:扌;
笔顺编号:12143112
笔顺:横竖横捺撇横横竖

bàn
【动】
搅和;调匀〖blend;mixandstir;doss〗
拿香油一收,外加糟油一拌。——《红楼梦》
又如:用水拌面粉;拌种;拌草;拌匀(搅拌使均匀)
争吵〖quarrel〗。如:拌磕(碰击;摩擦);拌嘴(口角;争吵)
另见pān;pàn
拌和
bànhuò
〖mixandstir;blend〗搅和调匀
拌和饲料
拌和水泥
拌蒜
bànsuàn
〖stagger〗[方言]∶行路费力,两脚相碰致身体摇晃欲倒;比喻技艺不精,作事不利
脑溢血恢复慢,半年多了走路还直拌蒜
拌种
bànzhǒng
〖mixtheseedswithpesticides;seeddressing〗将杀菌剂、杀虫剂或刺激素等拌入种子(后进行播种)

pān
【动】
舍弃〖giveup〗。如:拌命(豁出性命);拌舍(割舍;分离)
耗费〖expend〗
短檐破屋,皆拌数十年之力;晓风夜雨,沉冥其中。——清·黄宗羲《张元岵先生墓志铭》
摧残〖wreck;destroy〗
夜间猛雨拌花尽,寒恋重衾觉梦多。——唐·温庭筠《春日偶作》
放;撒〖put;cast〗。如:拌娇(撒娇)
分开。通“判”〖cutapart〗
今以木击木则拌。——《吕氏春秋》
另见bàn;pàn

pàn
【动】
通“判”。分开〖separate〗。如:镌石拌蚌
通“拼”。舍弃〖giveup〗。如:拌舍(割舍);拌娇(撒娇)
另见bàn;pān

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QFQ 手火手

注音 จู้อิน:

– ㄆㄢˋ

– ㄅㄢˋ

拼音 พินอิน:

– pàn

– bàn

前缀: 手=[体]动作。

字身: 半=[体]一半。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手使之成半,分割也;一半又一半,调合也。

体:

用:

杂拌: 杂聚调合。

拌嘴: 搅动双嘴,两人口角。

因:

拌入: 搅动进入。

拌匀: 搅动均匀。

果:

搅拌: 搅动调合。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phaan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : buanx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : be

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : puang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : puaⁿ6

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ban

越南音 เสียงเวียดนาม : banj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!