ลำดับขีดอักษร:挫【cuò】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

挫 [cuò] ความล้มเหลว(defeat) –> 挫折 [cuòzhé] การเสื่อมถอย/ความล้มเหลว

พัฒนาการตัวอักษร :cuò
不顺利,失败:挫折。挫败。挫伤。挫失。
按下,使音调降低:抑扬顿挫。
摧折。
书法用笔的一种。
笔画数:10;
部首:扌;
笔顺编号:1213434121
笔顺:横竖横撇捺撇捺横竖横

cuò
【动】
(形声。从手,坐声。本义:折断;摧折)
同本义〖break〗
挫,摧也。——《说文》
或挫或隳。——《老子》
而未尝有所挫也。——《国语·吴语》。注:“毁折也。”
又如:挫折(劈断,折断);挫顿(摧折损伤)
失败〖defeat〗
挫我于内。——《战国策·秦策》
又如:挫顿(挫败损伤);挫过(错过);挫北(败北,打败仗)
挫伤,折伤〖deaden〗
顿兵挫锐。——《淮南子·脩务》
锐而不挫。——《淮南子·时则》
蚊虫之声,闻则挫其精。——《荀子·解蔽》
又如:挫动(打击;挫折);挫诎(摧挫贬黜);挫强(挫伤强敌);挫锋(锋芒受挫)
使减小规模或降低程度〖deflate〗。如:挫敌人的锐气,长自己的威风
弯折,收缩〖bend〗
久挫于刀笔之前。——《汉书·陈汤传》
又如:一挫身,向远处飞去了。把身子一挫,就打算往舱里钻
错过。同“错”〖miss〗。如:挫过(失去时机);挫着对门(斜对着门);挫对(斜对)
屈辱〖humiliate〗。如:挫屈(屈折屈辱);挫辱(羞辱;受羞辱)

cuò
【名】
韵律或旋律的变调、转调〖transition〗。如:顿挫
挫败
cuòbài
〖defeat〗∶使受挫折;击败
在战役中挫败敌军
〖setbackanddefeat〗∶挫折和失败
挫伤
cuòshāng
〖deaden;freeze〗∶折伤;伤害
每有征战,鲜不挫伤
恐惧挫伤了冒险的意识
〖bruise〗∶由于打击或撞击所致的表面未破裂的损伤
挫失
cuòshī
〖losebecauseoffrustration〗由于遭受挫折而丧失
挫失锐气
挫折
cuòzhé
〖knock〗∶压制,阻碍,使削弱或停顿
〖jolt〗∶遭到失败
这个…主张进化的论点遭到严重的挫折
〖frustration;setback〗∶失利
残酷的挫折使他逐渐丧失了信心

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QOOG 手人人土

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄛˋ

拼音 พินอิน:

– cuò

前缀: 手=[体]动作。

字身: 坐=[用]止于地。

字源:

字意: [用]动作者止于当地,有阻碍也,摧也,折也。

体:

顿挫: 停顿与折抑,指音调的起落。

用:

挫败: 受阻碍而内心感到失败。

挫折: 阻碍折伤,一般指心理而言。

因:

果:

受挫: 受到阻碍。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xsools

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cuah

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : co

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : co4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : co

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : co5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsho3

日音 เสียงญี่ปุ่น : za

韩音 เสียงเกาหลี : joa

越南音 เสียงเวียดนาม : toar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!