ลำดับขีดอักษร:捐【juān】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

捐 [juān] บริจาค –> 捐助 [juānzhù] บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ, 捐赠 [juānzèng] บริจาค(donate), 捐血 [juānxuè] บริจาคโลหิต/บริจาคเลือด (to donate blood)

พัฒนาการตัวอักษร :juān
舍弃,抛弃:捐弃。捐生。捐躯。
献助:捐资。捐献。捐助。募捐。
旧时献钱得官职:捐官。捐纳。
赋税的一种:车捐。房捐。
笔画数:10;
部首:扌;
笔顺编号:1212512511
笔顺:横竖横竖折横竖折横横

juān
【动】
(形声。从手,肙(yuān)声。本义:舍弃)
同本义〖abandon;throwaway;relinquish〗
捐,弃也。——《说文》。按,粪除秽污谓之捐。故寺人谓之中涓。以涓为之。
捐殡。——《谷梁传·宣公十八年》。注:“弃也。”
而国无捐瘠者。——《汉书·食货志》。注:“骨不埋者。”孟康曰:“捐,谓民有饥相弃捐者,或谓贫乞者谓捐。”
捐金于野。——《后汉书·列女传》
捐失成功。
又如:捐世(弃世。人死的婉辞);捐馆(指弃房舍,死亡的婉称。也作“捐馆舍”);捐身(牺牲生命);捐却(抛弃);捐灰(丢弃尘土)
除去;废除〖eliminate〗
捐不急之官。——《史记》
又如:捐甲(脱去铠甲);捐阶(除去阶梯);捐荐(去掉荐席);捐除(废除;消除);捐书(废书不读)
捐献,贡献〖contribute〗
富者捐资。——《广东军务记》
捐二万五千金。——清·邵长蘅《青门剩稿》
捐者麋集。
又如:捐廉(官员向政府或为公务捐献自己的养廉银子);捐纳(秦代开始准许士民通过向政府捐款纳粮而买官职,历代效法,到清代而滥);捐选(挑选吉日)
花费;耗用〖expense〗
人能捐百万钱嫁女,而不肯捐十万钱教子。——《五杂俎》

juān
【名】
旧时税收的一种名称〖tax〗。如:车捐;房捐;苛捐杂税;上了一笔捐;捐商(旧时承包捐税的商人)
捐班
juānbān
〖contribute〗清代指不通过科举考试而向官府捐纳银钱换取官职
捐班出身
捐背
juānbèi
〖die〗弃之而去,指死亡
荣华晔其如茂兮,良人忽以捐背。——潘岳《寡妇赋》
捐款
juānkuǎn
〖contributemoney〗捐助钱财
捐募
juānmù
〖solicitcontributions〗募捐;募集
捐募资金
捐躯
juānqū
〖sacrificeone’slife〗为国家、为正义而舍弃生命
为国捐躯
捐生
juānshēng
〖sacrificeone’slife〗舍弃生命。同“捐命”
甘捐生而自引。——潘岳《寡妇赋》
捐税
juānshuì
〖taxesandlevies〗各种捐和税收的总称
捐献
juānxiàn
〖contribute;donate〗向国家、集体献出财物
为该计划捐献10万元
捐选
juānxuǎn
〖select〗选择
小庵圣像新完,捐选四月初八日,我佛诞辰,启建道场,开佛光明。——《古今小说》
捐赠
juānzèng
〖donation〗赠送;捐献
每年为学术和体育的成就捐赠的奖金
捐助
juānzhù
〖pitchin〗用财物帮助;资助
捐资
juānzī
〖contributemoney〗捐助钱财
捐资兴学

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QRB 手口月

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩㄢ

拼音 พินอิน:

– juān

前缀: 手=[体]人的行为。

字身: 肙=[用]小肉。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手中肉小,可舍而助人也。|[体]税也。

体:

房捐: 房税。

用:

乐捐: 乐于给予财物而助人。

捐赠: 给予财物而赠送。

捐助: 给予财物而帮助。

捐税: 给税。

捐躯: 弃躯,给予生命。

捐输: 给予财物而送出。

捐献: 给予财物而献出。

因:

捐钱: 给予金钱而助人。

果:

募捐: 广求给予财物而助人。

劝捐: 劝勉给予财物而助人。

弃捐: 己弃而给予他人。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : cwen

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : jyen

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cioe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : üän2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gyun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ian5

日音 เสียงญี่ปุ่น : en

韩音 เสียงเกาหลี : qyen

越南音 เสียงเวียดนาม : queenz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!