ลำดับขีดอักษร:捡【jiǎn】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

捡 [jiǎn] เก็บ, หยิบ,捡破烂儿 (jiǎn pò làn ér)เก็บเศษของในกองขยะ(เพราะชีวิตยากจนค่นแค้น) 捡破烂 (jiǎnpòlàn)เก็บหาของในกองขยะ 捡漏儿 (jiǎn lòu ér)จับผิด, คอยหาช่องโหว่ในคำพูดของคนอื่น 捡漏 (jiǎn lòu)ซ่อมแซมรูรั่วบนหลังคา 捡拾 (jiǎnshí)รวบรวม ” “

พัฒนาการตัวอักษร :(撿)
jiǎn
拾取:捡拾。捡东西。
古同“检”,查。
笔画数:10;
部首:扌;
笔顺编号:1213414431
笔顺:横竖横撇捺横捺捺撇横


jiǎn
【动】
(形声。从手,佥(qiān)声。(jiàn)本义:拱手)
约束〖contrain〗
郡事皆以义法令捡式。——《汉书·黄霸传》
又如:捡式(约束言行的法度、准则);捡点(同“检点”。约束自己的言行;检查;逐一查看);捡局(拘束,约束);捡押(约束,监管)
拾取;取〖pickup;collect〗。如:捡荒(拾荒。捡取别人漏收的种子、果实等);捡洋捞(发洋财)
清理〖putinorder〗。如:捡场(—chǎng旧时戏曲演出时出入舞台搬置道具的服务人员)
察看;检查〖examine〗
捡阅库藏,收其珍宝。——《后汉书·张湛传》
又如:捡括(稽查);捡校(查看,查视);捡看(翻捡查看);捡勘(查对校勘);捡察(调查,稽查)
捡了芝麻,丢了西瓜
jiǎnlezhīma,diūlexīguā
〖unwise〗比喻贪小失大
捡漏
jiǎnlòu
〖detectleakage;plugaleakintheroof;repairtheleakypartofaroof〗检查并修补房顶漏水的部分
捡拾
jiǎnshí
〖grub〗到处翻找,搜寻
一群捡破烂的人在人们抛弃的垃圾堆间乱七八糟地捡拾
捡洋落儿
jiǎnyánglàor
〖unexpectedfavor〗[方言]∶泛指得到意外的财物或好处

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QOMO 手人横(一)人

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˇ

拼音 พินอิน:

– jiǎn

前缀: 手=[体]动作。

字身: 佥=[用]敛也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]收敛的动作,收之于己,拾取也;藏也。

体:

用:

捡束: 约束。

因:

捡获: 拾获。

捡择: 挑选。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : kieemr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!