ลำดับขีดอักษร:掩【yǎn】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

掩 [yǎn] 遮掩 (zhē yǎn)บัง บดบัง ปิดคลุม ปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น 迅雷不及掩耳 (xùn léi bù jí yǎn ěr)อุปมาว่า การกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 瑕不掩瑜 (xiá bù yǎn yù)อุปมาว่า จุดด่างพร้อยเล็กๆน้อยๆ,ไม่สามารถจะบดบังจุดเด่นได้ 掩饰 (yǎn shì)อำพราง, ปิดบัง (yǎnshì)ปิดบัง (ความผิด) (yǎnshì)ยับยั้ง (จิตใจ อารมณ์) (yǎnshì)ระงับ (จิตใจ อารมณ์) (yǎnshì)อำพราง (ความผิด)”

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น