ลำดับขีดอักษร:揭【jiē】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

揭 [jiē] –> 按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง, mortgage), 按揭贷款 [ànjiē dàikuǎn] เงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, 申请按揭 [shēnqǐng ànjiē] ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง), 揭开 [jiēkāi] เปิดเผย,按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(mortgage)

พัฒนาการตัวอักษร :jiē
把盖在上面的东西拿起,或把粘合着的东西分开:揭锅。揭幕。
使隐瞒的事物显露:揭露。揭发。揭底。揭穿。揭短。揭晓。
高举:揭竿而起。
标示:揭橥(zh?)(本是作标记的小木桩,引申为标志。亦作“揭著”)。揭示。
扛,持。
姓。
掀捂盖


提起衣裳:揭衣涉水。
掀捂盖
笔画数:12;
部首:扌;
笔顺编号:121251135345
笔顺:横竖横竖折横横撇折撇捺折

jiē
【名】
标志〖mark;sign;symbol〗
峨嵋为泉阳之揭。——郭璞《江赋》

jiē
【形】
高亢〖roaring〗。如:揭天(声音高入天际);揭调(高调);揭孽(很高的样子)
揭揭〖slender;ridefast〗
修长的样子。
疾驰的样子。如:车马揭揭
揭榜
jiēbǎng
〖publishalistofsuccessfulcandidates〗∶考试后出榜;发榜
〖berecruited〗∶揭下写有招聘或招标等内容的榜,表示应征、应战等
揭不开锅
jiēbukāiguō
〖gohungry;havenothingtoeat〗指没有粮食或没有伙食钱
揭穿
jiēchuān
〖disclose;expose〗∶揭露
行为不端,应予揭穿
〖explode〗∶戳穿
揭穿一个谣言
揭底
jiēdǐ
〖revealtheinsidestory〗将别人的底细兜出,使暴露
揭短
jiēduǎn
〖disclosesb.’sshortcomings;pickoutsb.’sfault;rakeupsb.’sfaults〗将别人的短处揭露出来,公之于众
揭发
jiēfā
〖disclose;expose〗将坏人坏事揭露出来
揭发犯罪
揭盖子
jiēgàizi
〖uncover;bringsth.intotheopen;takethelidoffsth.〗比喻揭开矛盾,也比喻揭开秘密
他知根知底,当场揭盖子
揭竿而起
jiēgān’érqǐ
〖raisethestandardofrevolt;riseinrebellion;startamutiny(revolt)〗揭:高举起。竿:旗竿,代旗帜。原形容秦末陈胜、吴广发动农民起义时的情况,后即指武装起义
揭锅
jiēguō
〖removefromthepot〗∶〖食物煮熟后〗打开锅盖
〖proclaim〗∶喻在时机成熟时,将真相或结果公之与众
揭开
jiēkāi
〖reveal〗使暴露出来
揭开宇宙的奥秘
揭老底
jiēlǎodǐ
〖torevealtheinsidestory〗揭露人的底细
双方互相揭老底,闹得不可开交
揭露
jiēlù
〖expose〗揭发隐蔽的事,使之暴露
揭幕
jiēmù
〖unveil;raisethecurtain〗∶在纪念碑等落成典礼上,将事先蒙在其上的红布揭开的一种仪式
〖begin〗∶重大事件的开始
揭批
jiēpī
〖exposeandcriticize〗揭发批判
揭破
jiēpò
〖uncover〗揭穿
揭破假面具
揭示
jiēshì
〖unveil〗∶向人指出不易看清的事理
想揭示原子结构的这位物理学家
〖publish〗∶公布;宣布
揭帖
jiētiě
〖notice〗古时监察部门长官揭发不法官吏的一种文书;也指旧时张帖的启事、文告(多指私人的)
揭晓
jiēxiǎo
〖makeknown;publish〗公布考试录取名单;泛指把事情的结果公开出来
选举结果已经揭晓
揭载
jiēzǎi
〖publish〗登载;刊载

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QAPV 手日心纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄑㄧˋ

– ㄐㄧㄝ

拼音 พินอิน:

– qì

– jiē

前缀: 手=[体]动作。

字身: 曷=[用]逐之止之。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手逐之,将对象掀开也;高举也。

体:

用:

揭揭: 高举状。

揭晓: 掀开使知晓。

揭穿: 掀开使洞穿。

揭橥: 高举表出。

揭示: 高举提示。

揭发: 掀开告发。

因:

揭竿: 高举木杆。

揭露: 掀开暴露。

揭幕: 掀开幕帷。

揭衣: 高举其衣,以手提衣。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khrads

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giat

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : je5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giah4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiah4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kei

韩音 เสียงเกาหลี : geb

越南音 เสียงเวียดนาม : yeets

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!