ลำดับขีดอักษร:搁【gē】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

搁 [gē] 耽搁 (dān gē)1อยู่ พัก 2 หน่วงเหนี่ยว โอ้เอ้ เตะถ่วง 搁置 (gē zhì)ทิ้งเอาไว้, แช่เย็นเอาไว้ก่อน, ปล่อยเอาไว้ก่อน 搁笔 (gēbǐ)วางปากกาลง 搁浅 (gē qiǎn )เกยตื้น อุปมาว่า เรื่องราวต่างๆ ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ 搁得住 (gé de zhù)ทนไหว, ทนได้,อดทนไหว 搁不住 (gé bú zhù)ทนไม่ไหว, อดทนไม่ไหว 搁 (gē )วาง, วางไว้, ใส่เข้าไป, ทิ้งไว้ก่อน, เก็บไว้ก่อน 延搁 (yán gē)ผัดวันประกันพรุ่ง” “

พัฒนาการตัวอักษร :(擱)

放置,引申为停滞:搁笔。耽搁。搁置。搁浅。
放置

(擱)

禁(j塶 )受,承受:搁得住打。搁不住揉搓。
放置
笔画数:12;
部首:扌;
笔顺编号:121425354251
笔顺:横竖横捺竖折撇折捺竖折横【动】
(形声。从手,阁声。本义:放,放置)
同本义〖put〗
况且我又年轻,不压人,怨不得不把我搁在眼里。——《红楼梦》
又如:搁手(放开手,作罢);搁开(放下,放开);再搁点糖
停顿;耽搁〖stop;delay〗
原来这一向因凤姐病了,李纨探春料理家务,不得闲暇;接着过年过节,许多杂事,竟将诗社搁起。——《红楼梦》七十回
又如:延搁(拖延耽搁);这事搁一搁再说;搁煞(方言。谓搁置不周转或不流通;耽搁);搁误(耽误)
另见gé
搁笔
gēbǐ
〖putdownthepenandstopwriting〗放下笔;〖写作、绘画〗停笔
吾作此书,泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔。——林觉民《与妻书》
搁浅
gēqiǎn
〖taketheground;bestranded〗〖船只〗进入水浅处,不能行驶;比喻事情遭到阻碍而中途停顿
搬迁问题导致工程搁浅
由于材料供应不上,工程中途搁浅
搁栅
gēzhà
〖joist〗∶从墙到墙平行布置,或放在梁或大梁上来支承铺板、铺面、铺瓦、铺地石板或者顶棚(天花板)的板条或钉板条的木条
〖joisting〗∶指支承地板的木架
搁置
gēzhì
〖putononeside;shelve〗∶把事情无限期地闲置一旁(如不予考虑)
搁置一项动议
祖冲之虽然驳斥了戴法兴的谬论,但是他所编制的《大明历》还是被搁置了。——《祖冲之》
〖stop〗∶放下;停止进行
事情重要,不能搁置【动】
经受,承受〖bear;stand〗
不过是脸软心慈,搁不住人求两句罢了。——《红楼梦》十六回
再结实的身子骨儿,搁得住这么折腾吗?
又如:搁栅(支承地板、楼板或天花板的梁)
另见gē

越南音 เสียงเวียดนาม : cacs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!