ลำดับขีดอักษร:摧【cuī】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

摧 [cuī] 无坚不摧 (wú jiān bù cuī)อานุภาพเกรียงไกรที่สามารถทำลายแก้กำแพงเหล็กที่แข็งแกร่ง 摧毁 (cuī huǐ)ทำลาย ทลาย (cuīhuǐ)ทำลายล้าง 摧残 (cuī cán)ทำลาย (cuīcán)ทรมาน (cuīcán)ทำร้าย 摧枯拉朽 (cuī kū lā xiǔ)ทำลายพังพินาศย่อยยับไปอย่างง่ายดาย 摧折 (cuī zhé)หัก ขาดสะบั้น,ประสบความล้มเหลว 摧 (cuī)ตีแตก” “

พัฒนาการตัวอักษร :cuī
破坏,折断:摧残。摧折。摧颓。摧眉折腰。
挫败,挫折:摧败。摧挫。摧陷。
伤痛:摧怆。摧心。
笔画数:14;
部首:扌;
笔顺编号:12125232411121
笔顺:横竖横竖折竖撇竖捺横横横竖横

cuī
【动】
(形声。从手,崔声。本义:折断)
同本义〖break〗
先祖于摧。——《诗·大雅·云汉》
商旅不行,樯倾楫摧。——范仲淹《岳阳楼记》
又如:摧折(折断毁坏);摧剥(摧折剥落);摧烧(折断而投于火中烧毁)
摧毁,破坏,毁坏〖destroy〗
列缺霹雳,上峦崩摧。——李白《梦游天姥吟留别》
又如:摧坚(攻破敌人的坚锐部队);摧坚斩敌(破阵杀敌);摧破(摧陷攻破);摧逼(摧残)
挫败〖defeat〗
折锐摧矜。——《楚辞·忧苦》。注:“挫也。”
素疾大户兼并,力摧豪强,抚贫弱。——《明史·海瑞传》
又如:摧屈受挫而屈服;摧辱(挫折羞辱);摧败(击破;打败);摧锋(挫败敌军的锐气);摧锋陷阵(破敌深入)
倒塌;崩裂〖collapse〗。如:地崩山摧壮士死;天摧地塌;摧塌(倒塌)
悲痛,哀伤〖grieve〗
阿母大悲摧。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:摧心(痛心。非常悲痛);摧怆(伤心);摧圮(伤痛之极);摧裂(极言悲痛)
摧藏
cuīcáng
〖press〗∶奏乐时的抑按的动作
亦作“藏摧”
左手抑扬,右手徘徊;抵掌反复,抑按藏摧。——东汉·蔡邕《琴赋》
〖depressed;despondent〗∶引申指人抑挫之貌
和乐怡怿,悲伤摧藏。——晋·成公绥《啸赋》
未至二三里,摧藏马悲哀。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
〖stronglypress〗∶强烈的抑按动作
莫不衄锐挫芒,拉捭摧藏。——晋·左思《吴都赋》
摧残
cuīcán
〖wreck;devastate〗使受严重损失;残害
百般摧残
摧肝
cuīgān
〖verygrieved(sad,sorrowful)〗极度悲伤
是日也,内外居民……莫不惨目伤心,摧肝切齿。——《广东军务记》
摧毁
cuīhuǐ
〖demolish;annihilate〗用强力破坏;毁坏
摧毁防御工事和港口
摧枯拉朽
cuīkū-lāxiǔ
〖(aseasyas)crushingdryweedsandsmashingrottenwood;destroysth.alreadyinastateofruin〗摧折枯树朽木
镌金石者难为功,摧枯拉朽者易为力。——《汉书·异姓诸侯王表》
摧眉折腰
cuīméi-zhéyāo
〖bowandscrape;lowerone’shorn〗低头弯腰,卑躬屈膝的样子
安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。——李白《梦游天姥吟留别》
摧陷
cuīxiàn
〖destroyandcapture〗摧毁攻陷
摧陷廓清(彻底肃清)
摧志屈道
cuīzhì-qūdào
〖giveupaspirationandabandonmorals〗抛弃理想追求,失去道义节操

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QUOG 手仰(山)人土

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄟ

拼音 พินอิน:

– cuī

前缀: 手=[体]动作。

字身: 崔=[用]高峻貌。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]动作于高峻者,折毁破坏也。

体:

用:

摧败: 使败。

摧枯: 折毁枯朽,比喻事情容易。

因:

摧锐: 折毁锋锐。

摧毁: 毁。

摧残: 毁残。

摧折: 毁折。

摧坚: 攻破敌人的坚阵。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zluul

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zuai

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cui

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cuei2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ceoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cui1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshui1

日音 เสียงญี่ปุ่น : sai

韩音 เสียงเกาหลี : coi

越南音 เสียงเวียดนาม : tooif

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!