ลำดับขีดอักษร:救【jiù】

หมวดอักษร: 攵

ความหมายปัจจุบัน :

救 (捄) [jiù] ช่วย –> 呼救 [hūjiù] ร้องขอความช่วยเหลือ, 救世主 [jiùshìzhǔ] ผู้ช่วยโลก(พระเยซู), 救命 [jiùmìng] ช่วยชีวิต เช่น 救命啊!ช่วยด้วย! , 救护 [jiùhù] ปฐมพยาบาล, 救护车 [jiùhùchē] รถพยาบาล(ambulance), 救生衣 [jiùshēngyī] เสื้อชูชีพ

พัฒนาการตัวอักษร :jiù
给予帮助使脱离危险或解脱困难:救济。救命。救护。救国。救难(n刵 )。救灾。救药。救正(补救匡正)。救死扶伤。救困扶危。
终止:濯以救热。
笔画数:11;
部首:攵;
笔顺编号:12413443134
笔顺:横竖捺横撇捺捺撇横撇捺


jiù
【动】
(形声。从攴(pū),轻轻敲击,求声。本义:止;禁止;阻止)
同本义〖prohibit;hinder〗
救,止也。——《说文》
救,犹禁也。以礼防禁人之过者也。——《周礼·司救》注
使之相救。——《周礼·大司徒》。注:“救,救凶灾也。”
今有同室之人斗者,救之,虽被发缨冠而救之可也。——《孟子·离娄下》
又如:救止(阻止;纠正);救祸(消除祸乱);救灭(扑灭);救熄(亦作“救息”。扑灭);救扑(扑灭)
援救别人〖rescue;bringoff;save〗
救,助也。——《广雅》
扶服救之。——《礼记·檀弓》
匍匐救之。——《孔子闲居》
民困而不知救。——明·刘基《卖柑者言》
设法筹救。——清·梁启超《谭嗣同传》
救我圣主。
足下欲救。
又如:解救(使脱离危险或困难);救穷(救济穷困);救度(救拔并使脱离苦难,多指神仙超度之事);救落(救助;说情;救护)
治疗〖treat〗
是救病而饮之以堇也。——《吕氏春秋·劝学》
又如:急救(紧急救治);救药(医疗救治。也用来比喻挽救、补救);救病(治病);救疾(救治病人;治病);救疗(救治;医治)
纠正〖correct〗
知其心,然后能救其失。——《礼记》
又如:救正(纠正);救弊(匡除纠正弊害);救奢(纠正奢靡);救过(纠正过失)
求助于人〖asksb.tocometotherescue〗
求救于齐。——《战国策·赵策》
请救于魏。——《史记·魏公子列传》
奉命求救。——《资治通鉴》
百千求救声。——《虞初新志·秋声诗自序》
“捄”
另见jū
救兵
jiùbīng
〖relieftroops;reinforcements〗前来救援的军队。也泛指在关键时刻来帮助的人
救场
jiùchǎng
〖stage-vacancy-filling〗戏曲演出中,因演员误场或其他缘故,有停演可能时,由其他演员上场表演,叫做“救场”
救国
jiùguó
〖savethenation〗拯救祖国,使其出于危亡
救国运动
救护
jiùhù
〖relieveasickorinjuredperson〗
救助保护
救护之责。——清·梁启超《谭嗣同传》
特指援助伤病人员使得到适时的医疗
救护车
jiùhùchē
〖ambulance〗∶医院或医疗单位专门用来运送伤、病员的车辆
〖crashtruck〗∶救援飞机失事的幸存者用的有专用装备的汽车
救荒
jiùhuāng
〖helptotideoveracropfailure〗救济凶年灾荒
以备救荒
救活
jiùhuó
〖bringbacktolife〗致使或使(某人)脱离危险境地
这药似乎把这人救活了
救活
jiùhuó
〖bringsb.backtolife〗抢救某人使活过来
救火
jiùhuǒ
〖firefighting〗在火灾现场进行灭火和救护工作
救火车
jiùhuǒchē
〖squadwagon〗∶载运救火员小队及设备的卡车
救火扬沸
jiùhuǒ-yángfèi
〖pourboilingwateronfire〗把沸水泼出去救火。比喻劲没有用在点子上,不解决根本问题
当是之时,吏政若救火扬沸。——《史记》
救急
jiùjí
〖helpsb.tocopewithemergency〗解救危急;帮助解决突然发生的伤病或其他急难
救济
jiùjì
〖relief;succor〗用金钱或物资帮助生活困难的人
公共救济
救驾
jiùjià
〖helpothersoutoftrouble〗解救帝王于危难,现在多用来比喻帮助他人脱离困境(含诙谐意)
救命
jiùmìng
〖savesb.’slife〗∶拯救某人的生命;救助有生命危险的人
〖help〗∶常用于表示处于危难之中的人的叫唤
救命!
救日
jiùrì
〖savethesun,asuperstitiousidea〗在日蚀时,放爆竹、鸣锣鼓,以示救护太阳,是旧时迷信
救生
jiùshēng
〖lifesaving〗指救助或保护生命的技艺或实施,尤指对落水人员
救生
jiùshēng
〖lifesaving〗救护生命
野外救生
也指救护众生
救生圈
jiùshēngquān
〖lifering〗圆圈形救生用具,以软木或其它浮力材料制成
救生艇
jiùshēngtǐng
〖lifeboat〗一种具有充足浮力的小艇,尤指为救护遇难人员而设计的艇
救生衣
jiùshēngyī
〖lifejacket;lifevest〗一种救护生命的服装,设计得类似背心,用有浮力或可充气的材料制作
救世主
jiùshìzhǔ
〖theSaviour;theRedeemer〗基督徒对耶酥的称呼。基督教认为上帝的儿子耶稣的降生是为了拯救世人
救死
jiùsǐ
〖rescuethedying;retrievearuin〗拯救濒临死亡的人
救死扶伤
jiùsǐ-fúshāng
〖healthewoundedandrescuethedying〗抢救快死的人,扶持守护伤病员。现在常用来形容医务人员全心全意为病人服务的崇高精神
救亡
jiùwáng
〖savethenationfromextinction〗拯救祖国使免遭灭亡
救亡图存
救星
jiùxīng
〖liberator;emancipator〗比喻帮助别人脱离困苦的集体或个人
救恤
jiùxù
〖relieve;succor〗救济抚恤
救恤难民
救应
jiùyìng
〖aidandsupport〗救援接应
救援
jiùyuán
〖rescue〗拯救援助
救灾
jiùzāi
〖providedisasterrelief〗救济受灾的人民
抗震救灾
救治
jiùzhì
〖bringapatientoutofdanger〗救护医治使脱离危险
医生赶来救治病人
救助
jiùzhù
〖salvation〗∶拯救
〖helpsb.outofdangerordifficulty〗∶拯救和帮助;救护援助
或可救助。——清·梁启超《谭嗣同传》
救转
jiùzhuǎn
〖bringto〗使恢复知觉
昏倒了,但被有同情心的旁观者救转来了

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IEOK 点(戈)水人叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄡˋ

拼音 พินอิน:

– jiù

前缀: 攴=[用]小击,行为。

字身: 求=[用]求助。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]求助的行为,援助,协助。

体:

用:

因:

救济: 援助赈济。

救火: 援助失火。

救世: 援助世人。

救难: 援助于困难。

救护: 援助保护。

果:

拯救: 援助协助。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kus

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiuh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cieu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jou4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giu3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiu3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kiu

韩音 เสียงเกาหลี : gu

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwus

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!